Трапеція – властивості і ознаки: площа, середня лінія прямокутної, равнобедренной, як знайти висоту

З такою формою як трапеція, ми зустрічаємося в житті досить часто. Наприклад, будь-міст, який виконаний з бетонних блоків, є яскравим прикладом. Більш наочним варіантом можна вважати рульове управління кожного транспортного засобу та інше. Про властивості фігури було відомо ще в Стародавній Греції, що більш детально описав Аристотель у своїй науковій праці «Начала». І знання, виведені тисячі років тому, актуальні й сьогодні. Тому ознайомимося з ними більш детально.

Основні поняття

Малюнок 1. Класична форма трапеції.

Трапеція по своїй суті є чотирикутником, що складається з двох відрізків які паралельні, і двох інших, які не паралельні. Говорячи про цю постать завжди необхідно пам’ятати про такі поняття як: підстави, висота і середня лінія. Два відрізки чотирикутника які паралельні один одному називаються підставами (відрізки AD і BC). Висотою називають відрізок, перпендикулярний кожному з підстав (EH), тобто перетинаються під кутом 90° (як це показано на рис.1).

Якщо скласти всі градусні заходи внутрішніх кутів, то сума кутів трапеції дорівнює 2π (360°), як і у будь-якого чотирикутника. Відрізок, кінці якого є серединами боковин (IF) називають середньою лінією. Довжина цього відрізка становить суму підстав BC і AD поділену на 2.

Існує три види геометричної фігури: пряма, звичайна і равнобокая. Якщо хоч один кут при вершинах підстави прямий (наприклад, якщо ABD=90°), то такий чотирикутник називають прямою трапецією. Якщо бічні відрізки рівні (AB і CD), то вона називається равнобедренной (відповідно кути при підставах рівні).