Відгук про проходження виробничої практики: зразок написання характеристики і висновки про стажування студента

Отримати характеристику повинен будь-який студент або стажирующийся співробітник, проходить практику (стажування). Незалежно від того, де саме він її проходив, форма для всіх єдина. Тому, щоб написати відгук про проходження практики, потрібно враховувати численні нюанси.

Обов’язкова вимога до документа

Як говорилося раніше, відгуки та оцінки роботи учня студента на практиці пишуться в одному стилі. При цьому зазначаються зауваження та складається характеристика на людину, прибулого для отримання практичних навичок.

Серед наданої інформації, необхідно обов’язково вказувати наступну інформацію:

 1. Повна назва організації. Пишеться коротка формулювання, а найменування, зазначене в реєстраційних документах.
 2. Перелік отриманих та засвоєних навичок, знань, досвіду. Зразок написання відгуку може бути наступним: «Отримані навички роботи з персоналом складом понад 10 осіб».
 3. На студента, що проходив практику, складається характеристика з уточненням завдань, які він зміг виконати.
 4. Відгук про проходження стажування повинен мати інформацію про навички і наявному досвіді. У ньому вказуються виконані цілі, завдання. При невідповідності вказується причина негативного сприйняття.
 5. Наступним обов’язковим пунктом є відгук керівника практики студента. Приклад, який молодий чоловік отримав на підприємстві, і враження, вироблене на колектив і керівництво зазначаються в строгому порядку. Тут характеризуються всі достоїнства, недоліки і промахи, допущені під час виробничої практики.

Важливо! Печатка юридичної особи та особистий підпис керівника повинні закінчувати бланк.

Як пишеться характеристика

Характеристика і відгук на студента, що проходив практику повинні вказувати інформацію про період і терміни проведення спостереження. Крім цього, в бланк вписуються обов’язки практиканта і дані про застосування теоретичних знань на практиці, а також практичні навички, набуті за цей час.

Характеризуються професійні якості, оцінюються особисті. Тільки після цього пишеться рекомендація, зауваження та висновок керівника виробничої практики, наводяться приклади, виставляється підсумкова оцінка практики.

Приклад

Позитивна характеристика повинна виглядати наступним чином:

 • Студент на практиці уважний, має гарну працездатність, старанність. Повністю компетентний для заняття даного роду діяльністю.
 • Проявляє дружелюбність, приємний у спілкуванні, ініціативний, прагне допомогти колегам і бажає працювати в команді.
 • У період проходження виробничої практики зауважень не отримував, тому рекомендовано продовжувати навчання та працевлаштуватися за обраною професією.
 • Особиста оцінка практиканту: «Відмінно».

Так орієнтовно повинен виглядати відгук по пройденої практиці.

Особливості педагогічного практикуму

Про проходження педагогічної практики характеристика пишеться по-іншому. Тут присутні більш складні варіанти складання документа. Характеризує практиканта науковий керівник або керівник практики, що ведуть роботу зі студентом.

Насамперед, необхідно вказати тему дисертації та підстава, на яке покладається практичний розділ.

Далі з педагогічної практики магістранта вказується характеристика його роботи. Вона може бути представлена у вільній формі (текстовій) або у вигляді таблиці з виставленими за п’ятибальною шкалою оцінками. Потім перераховуються вимоги та вміння практиканта, що стосуються професійної підготовки:

 1. Планування і самостійний розрахунок часу, необхідного для виконання завдання.
 2. Визначення грамотної послідовності дій.
 3. Коректна формулювання і постановка теоретико-методологічних завдань (проблем).
 4. Аналіз результатів інтерпретації, отриманих в результаті експериментів з даними.
 5. Складання самостійних обґрунтувань, а також достовірних висновків про виконану роботу.
 6. Індивідуальне створення нового знання, співвідношення з наявними дослідженнями або інноваційними науковими розробками.
 7. Володіння інформаційними засобами, зберігання обробка, збір отриманої інформації на електронних пристроях.
 8. Вміння користуватися сучасними аналізують методами, інтерпретувати, оцінювати отримані дані.
 9. Знання методів, а також спеціалізованих засобів для аналітичних робіт або наукових досліджень.
 10. У кінці переліку зазначаються рекомендації.

Важливо! У загальний текст характеристики з педагогічної практики магістранта вписується велика інформація, ніж відгук про стажування або описі роботи студента!

Особистий відгук студента

Запитувати особисту оцінку і приклад практики студента можуть у вигляді тестового завдання.

У цьому випадку буде потрібно докладний опис кожного дня.

Починається відгук про проходження практики з короткої характеристики, планованих завдань, поставлених керівництвом.

Перераховуються отримані навички, ситуації застосування теоретичних знань на практиці.

Наступний етап, що розкриває відгук по пройденої стажуванні, характеризує організацію:

 • перше враження,
 • можливі мінуси,
 • гідності.

У висновку висловлюються побажання, пов’язані з минулим періодом.

Навіщо потрібен щоденник практиканта

Іноді відгук пише сам студент. В цьому випадку йому необхідно лише висновок керівника практики від підприємства, його підпис та печатка. Для цього потрібно щоденник практиканта. Тут вказується коротка інформація про виконуються за звітний період діях. Записи робляться щодня. Виглядає він як табличка, розділена на 3 стовпчика:

 1. Дата практичної роботи студента.
 2. Виконуються дії, поставлені завдання.
 3. Підпис відповідальної особи.

Увага! Незважаючи на позитивний відгук про проходження практики, без поставленої в щоденнику печатки організації, на кафедрі він прийнятий не буде!

Як правильно написати звіт по практиці, поради

Зразок щоденника з практики

Висновок

Практика на підприємстві є обов’язковим етапом будь-якого навчального процесу. За її результатами визначається ступінь готовності учня та рівень отриманих знань. Написати відгук на практику не складе праці. В першу чергу, потрібно попередньо зібрати інформацію про практиканте, а потім коротко викласти її на папері, приділивши увагу готовність використовувати отримані ним знання на ділі.