Загальні питання в англійській мові: приклади з перекладом, як поставити, побудова питальних речень

При вивченні іншої мови дуже важливо вміти правильно будувати питальні речення і давати відповіді на них. Загальні питання в англійській мові задаються з метою отримання від співрозмовника відповіді «так» або «ні» — тому їх називають як «General questions», так і «Yes/No questions».

Порядок утворення

Зрозуміти, що таке загальне питання в англійській, і як він утворюється, легше всього на прикладах:

 • Daniel speaks Spanish. – Does Daniel speak Spanish? (Даніель говорить по-іспанськи. – Даніель говорить по-іспанськи?)
 • We are planning to go to the mall. – We Are planning to go to the mall? (Ми плануємо піти в торговий центр. – Ми плануємо піти в торговий центр?)
 • They were happy. – They Were happy? (Вони були щасливі. – Вони були щасливі?)


типи питань в англійській

У російській мові такі конструкції, спрямовані на отримання підтвердження або спростування сказаного, найчастіше створюються шляхом простої зміни інтонації ствердної пропозиції:

 • Віталік вчора не прийшов на тренування. – Віталік вчора не прийшов на тренування?
 • Мама ще не повернулася з роботи. – Мама ще не повернулася з роботи?
 • Кіт любить їсти рибу. – Кіт любить їсти рибу?

Побудова питальних речень в англійській мові відбувається інакше, з використанням конкретного алгоритму та інверсії – зміни порядку слів. Для кожного типу запитань, яких виділяється всього 5, існує свій алгоритм. Схеми спеціальних та альтернативних типів схожі з порядком формування загальних.

Допоміжний дієслово Підмет Основний смисловий дієслово Додаток Обставина
Do you play football well?
Will he go with us?
Was she at school yesterday?
Are they students?
May we go to the cinema?

До допоміжних дієслів відносяться to be, to do, to have і will, що змінюються залежно від часу, числа і особи.

Важливо! Якщо to have входить до складу стійких словосполучень, які також притаманні мові, розривати їх не можна – треба обов’язково використовувати допоміжні.

Наприклад:

 • Michael has breakfast at home. – Does Michael have breakfast at home?
 • Ashley had a quarrel with Cameron. – Did Ashley have a quarrel with Cameron?
 • Yesterday mum had a day off. – Did mum have a day off yesterday?

Те ж характерно і для інших подібних виразів:

 • I usually take a shower at the morning. – Do you usually take the shower at the morning?
 • Successfully, i’ve caught the bus. – Have you caught the bus?
 • Sam always go sailing during summer vacations. – Do Sam go sailing during summer vacations?

Present Simple

Для того щоб знати, як поставити загальне питання в англійській мові у Present Simple, потрібно добре розбиратися в формах і особливості вживання to be і to do.

Якщо to be у стверджувальній фразі використовується в якості самостійного дієслова, в питальній — він перейде на перше місце. Це дещо відрізняється від основної схеми – основний смисловий дієслово в такому реченні відсутній, так як його роль спочатку виконує одна з форм to be – am, is або are.

+ ?
Anna and Greg are our сусідів. Are Anna and Greg our сусідів?
Sophie is at home. Is Sophie at home?
Her father is a dentist. Is her father a dentist?
These books are boring. Are these books boring?
I am tall. Am I tall?

Також у Present Simple нерідко зустрічаються такі фрази, в яких не використовуються ні to be, ні to have. У таких ситуаціях загальні питання на англійській мові будуються за допомогою допоміжного to do, який набуває форму do або does в залежності від особи і числа:

 • Do – для займенників I, we, you, they
 • Does – для займенників he, she, it


Як правильно задавати питання в англійській

Так, у реченні «Anna likes to drink tea.» підмет можна замінити займенником she – відповідно, на перше місце в питанні піде does, а закінчення «-s» в основному дієслові буде вже не потрібно: Does Anna like to drink tea? Обставина при цьому необов’язково ставити в кінець – можна залишити його після підмета:

 • Grandfather often watches TV. – Does grandfather often watch TV?
 • I usually go to bed early. – Do you usually go to bed early?
 • My classmates always play ice-hockey near his house. – Do my classmates always play ice-hockey near his house?

Ще приклади:

+ ?
I play the piano well. Do I play the piano well?
We often go to the theatre. Do we often go to the theatre?
You speak Chinese. Do you speak Chinese?
Stephan likes to watch football on TV. Does Stephan like to watch football on TV?
They usually eat pizza for lunch. Do they usually eat pizza for lunch?

Важливо! Способів утворення питальних речень з конструкцією to have у Present

Simple два – із застосуванням do/does і без них.

Наприклад:

 • Mila has got a dog. – Has Mila got a dog?

You have got a ticket. – Have you got a ticket?

 • Mila has a dog. – Does Mila have a dog?

You have a ticket. – Do you have a ticket?

Другий спосіб побудови таких питань в англійській мові використовується частіше. Інші модальні дієслова просто виносяться вперед – наприклад:

 • Liza may help you. – May Liza help you?
 • I could close the window. – Could I close the window?
 • Helen should put on pink dress. – Should Helen put on pink dress?

Past Simple

В цьому часі позитивні фрази будуються за допомогою другої форми дієслова, наприклад:

 • I bought a new dress yesterday.
 • We had lots of friends in our primary school.
 • Carlos was the best player in local football-team.

Питання на англійській мові в Past Simple у більшості випадків створюються з використанням допоміжного did; присудок при цьому переходить в інфінітив:

 • They took a trip to Praha 2 years ago. – Did they take a trip to Praha 2 years ago?
 • Yesterday you went to the department store. – Did you go to the department store yesterday?
 • Gabriela finally chose white coat. – Did Gabriela finally choose white coat?

Важливо! При наявності в реченні to be у минулому часі (тобто was для однини і were — для множинного) на перше місце виходять саме вони

Приклади:

 • Was Max the best pupil in his class?
 • Was your sister a student of this school?
 • Were you there?

Варіантів, як утворюються питальні конструкції з to have, існує два: ставити на початок або допоміжний did, залишаючи to have у потрібній формі, або – had, і тоді основного смислового дієслова в реченні не буде.

+ ?
Lena відвідали Helsinki 3 weeks ago. Did Lena visit Helsinki 3 weeks ago?
Tom had a breakfast with Ann. Did Tom have a breakfast with Ann?
They were at university yesterday. Were they at university yesterday?
We read this book. Did we read this book?
I had nice сусідів when I lived in Berlin. Did I have nice сусідів when I lived in Berlin?

Had I nice сусідів when I lived in Berlin?

Future Simple

Загальні питання на англійській мові в простому майбутньому часі завжди будуються за допомогою допоміжного will:

 • You’ll help me with this exercise. – Will you help me with this exercise?
 • We’ll go to the shopping-center next Sunday. – Will we go to the shopping center next Sunday?
 • They’ll will play tennis after work. – They Will play tennis after work?

Present Continuous

За правилами побудови питальних речень в англійській мові, у часи групи Continuous вони складаються з герундием – дієсловом із закінченням -ing (read – reading, sleep – sleeping, swim -swimming). Вперед ставиться to be в необхідних формах.

+ ?
Lea is writing an essay now. Is Lea writing an essay?
Theodor is having a dinner. Is Theodor having a dinner?
Liza and Kathy are cooking a breakfast. Are Lisa and Kathy cooking a breakfast?
I am walking in the city center. I Am walking in the city center?
You are playing the violin. Are you playing the violin?

Те ж стосується і стійкої конструкції to be going to: на перше місце виходять am, is та are:

 • We are going to bake a cake. – Are we going to bake a cake?
 • Peter and Simon are going to go skiing. – Are Peter and Simon going to go skiing?
 • Helen is going to leave earlier. – Is Helen going to live earlier?

Past Continuous

Для Past Continuous характерний той же алгоритм, що і для Present Continuous – єдина відмінність полягає в тому, що замість am, is та are застосовуються was і were. Приклади:

+ ?
Father was watching a football-match at 6 o’clock 2 days ago. Father Was watching a football-match at 6 o’clock 2 days ago?
We were walking at noon. Were we walking at noon?
You were doing homework when I came. Were you doing homework when I came?
Molly was sleeping when her granny called. Was Molly sleeping when her granny called?
In the morning our computer was operating. Was our computer operating in the morning?

Future Continuous


Вивчаємо англійську мову

Питальні речення загального типу в Future Continuous будуються із збереженням герундія і винесенням допоміжного will початок, однак перед основним смисловим дієсловом необхідно залишити частинку be:

 • Tomorrow at 3 o’clock i’ll be flying to Oslo. – Will I be flying to Oslo at 3 o’clock tomorrow?
 • She ‘ ll be visiting a dentist at 6 o’clock at Monday. – She Will be visiting a dentist at Monday?
 • We’ll be sleeping at Sunday morning. – Will you be sleeping at Sunday morning?

Present Perfect

Правило для Present Perfect зовсім нескладне: потрібно просто переставити have або has на перше місце, а основний дієслово залишити в 3 формі. Переклад при цьому здійснюється у минулому часі.

 • Matthew has seen John today. – Has Matthew seen John today? (Метью сьогодні бачив Джона?)
 • You’ve already finished reading this book. – You already Have finished reading this book? (Ви вже закінчили читати цю книгу?)
 • This game has finished. – Has this game finished? (Цей матч закінчився?)

Past Perfect

Якщо подивитися на питання, складені в Present Perfect і Past Perfect, стає видно, що вони складаються за аналогією – різниця полягає лише в тому, що have/has переходить у форму had. Перекладати потрібно також в минулому часі, але вже щодо будь-якого іншого події, яка сталася до моменту розмови. Приклади на англійській мові з перекладом:

 • Frederic had lived in Vilnius for 5 years before he moved to Saint-Petersburg. – Had Frederic lived in Vilnius for 5 years before he moved to Saint-Petersburg? (Фредерік жив у Вільнюсі 5 років до переїзду в Санкт-Петербург?)
 • Eric had already gone when I called him. – Had Eric already gone when I called him? (Ерік вже пішов, коли я подзвонив йому?)
 • Grandparents had gone shopping when I came. – Had grandparents gone shopping when I came? (Бабуся з дідусем пішли за покупками, коли я прийшов?)

Future Perfect

Майбутнє досконале час використовується не так часто, однак потрібно знати, як поставити загальне питання в англійській мові, і для нього. Правило схоже на те, що застосовується в Future Continuous, тільки замість be і герундія – have і дієслово у формі 3.

 • We’ll have seen you before Christmas. – Will we have seen you before Christmas? (Ми побачимося з тобою до Різдва?)
 • I’ll have read these books by the exam. – Will I have read these books by the exam? (Я прочитаю ці книги до іспиту?)
 • He’ll have finished this project by the next year. – He Will have finished this project by the next year? (Він закінчить цей проект до наступного року?)

Часи групи Perfect Continuous

Ці часи звучать в мові вкрай рідко, але ставити до них загальні питання все-таки треба вміти. Їх утворення відбувається наступним чином:

Час Допоміжний Основний
Present Have/has been + герундій
Past Had
Future Will have been + герундій

Приклади:

 • You’ve been living in Toronto for 10 years. – Have you been living in Toronto for 10 years? (Ти живеш в Торонто вже 10 років?)
 • You’d been living in Toronto for 10 years by the time you were 35. – Had you been living in Toronto for 10 years by the time you were 35? (Коли тобі було 35 років, ти жив у Торонто вже 10 років?)
 • You’ll been living in Toronto for 10 years by the time you are 35. – Will you have been living in Toronto for 10 years by the time you are 35? (До того моменту, коли тобі буде 35, ти будеш жити в Торонто вже 10 років?)

Негативні питальні конструкції


Прийменники для загальних питань

Загальні питання в англійській мові можуть бути не тільки позитивними, але і негативними. При їх перекладі іноді вставляється частинка «хіба» — наприклад, при вираженні здивування або необхідність отримання згоди від співрозмовника:

 • Didn’t you go to the restaurant with us? (Хіба ти не ходив в ресторан з нами?)
 • Isn’t the weather nice today? (Хіба погода сьогодні не прекрасне?)
 • Can’t you stop calling me? (Ти не міг би перестати дзвонити мені?)

Відповіді

На питання загального типу найчастіше дається коротка відповідь:

 • Peter Is a journalist? – Yes, he is. (No, he isn’t.)
 • Was the film interesting? – Yes, it was. (No, it wasn’t.)
 • Have you already read that book? – Yes, I have. (No, I haven’t.)

Саме тому їх називають не тільки «General questions», але і «Yes/no questions». Але також на питання можна відповідати повністю:

 • Peter Is a teacher? – No, he’s not a teacher. He’s a journalist.
 • Was the film interesting? – Yes, it was very interesting, i’d like to watch it once again.
 • Have you already read that book? – No, I haven’t. I’ve just started reading it.

Як правильно формулювати загальні питання англійською

Типи питань в англійській — загальні та спеціальні

Висновок

Для того щоб грамотно і впевнено застосовувати питальні конструкції в розмовній мові треба закріплювати отримані знання, роблячи вправи. Їх легко скласти самостійно: для цього потрібно взяти будь-який текст з підручника чи посібника з англійської і придумувати загальні питання до кожного речення. Але, якщо перевірити правильність виконання такої вправи нікому, краще пошукати готові завдання з відповідями в Інтернеті.