Ступені порівняння, приклади в англійській мові – прикметники та прислівники: well, power, high, pretty та ін.

Прикметники описують іменники. Коли ми хочемо порівняти кілька предметів, то саме ця частина мови передбачає порівняння предметів. Він добрий – вона добріша – це взагалі найдобріший з усіх.

Історія формування ступенів порівняння англійських імен прикметників

Прикметники в англійській мові не змінюють свою граматичну форму в однині та множині. Їх граматично змінюється формою є Comparisons.

Ступені порівняння прикметників та прислівників

Виділяють три категорії порівняння:

  • Позитивна (Positive D.) – вихідна форма слова. Colin is sensitive. – Колін чутливий.
  • Порівняльна (Comparative D.) – зіставлення кількох предметів, для якого характерна наявність прийменника у реченні than – ніж. Colin is stronger than Martin. – Колін сильніше, ніж Мартін.
  • Чудова (Superlative D.) – вказівка на те, що предмет самий-самий з своєї групи. Для неї характерні прийменники of або in. Colin is the strongest boy in his class / of the school. – Колін самий сильний хлопчик у своєму класі / в школі.

Важливо! У Comparative Degree завжди порівнюються два предмета. Пропозиції можуть вказувати тільки на один предмет, але мовець завжди має на увазі другий для зіставлення.

Ступені порівняння