Ступені порівняння прислівників і прикметників в англійській мові: вправи, well,much,high,slowly,early

В граматиці англійської мови існує таке явище, як прислівник у порівняльному ступені. Такі словоформи мають досить просту граматичну структуру і легко запам’ятовуються.

Опис

В англійській мові прислівники є неоднорідним класом слів. Серед них можна виділити декілька груп:

  1. Прості (односкладові), такі, як Well – добре, Here – тут.
  2. Утворюються за рахунок спільнокореневих прикметників: glad/gladly – радий/радісно, slow/повільно – повільно/повільно.
  3. Складові слова: nowhere – ніде, upstairs – нагорі.

У перших двох груп є ступені порівняння, які вдосконалюють початкові якості. Так як багато англійські слова мають схожу структуру, їх поділили на групи, кожна з яких схиляється за своїми правилами. Таблиця ступенів порівняння прислівників в англійській мові дає можливість наочно зрозуміти, як це відбувається.

Зверніть увагу! Деякі ступені порівняння прислівників в англійській мові є індивідуальними, не схиляються за загальними правилами, тому їх відносять до винятків. Їх потрібно просто запам’ятати.

Згідно з правилом, прислівник у порівняльній мірою відображає спосіб тієї чи іншої дії або стану. Такі слова, як downstairs, inside, sometimes не мають подібних відмін ні в англійській, ні в російській мовах.

Односкладові

У цю групу входять максимально короткі слова, які схиляються за рахунок додавання до них суфіксів.

Щоб утворити порівняльну ступінь, необхідно додати суфікс –er-, а щоб вийшла чудова – суфікс –est-.

Наведемо деякі приклади: late/later – пізно/пізніше, fast/faster – швидко/швидше. Утворити чудову ступінь так само просто, закінчення лише треба поміняти: latest – пізній, fastest – найшвидший.

Таблиця, наведена нижче, допоможе легше зорієнтуватися під час відмінювання.

Скоро Soon Sooner Soonest
Важко Hard Harder Hardest
Гаряче Hot Hotter Hottest
Брудно Dirty Dirtier Dirtiest
Пізно Late Later Latest
Широко Large Larger Largest
Рано Early Earlier Earliest

Подібним чином видозмінюються всі прості прислівника в англійській мові. Щоб скоріше запам’ятати ці форми, потрібно подумки їх промовляти, а краще використовувати при спілкуванні з носіями мови.

Візьмемо ще деякі приклади слів з цієї категорії. Розглянемо пропозицію, звучить наступним чином: «Вертоліт літає високо. – The helicopter flies high». Це початкова, позитивна ступінь прислівника «високо». Слідом за ним складаємо друге речення: «Літак літає вище, ніж вертоліт. – The plane flies higher, than helicopter». І остання, чудова: «Ракета літає вище за всіх. – The rocket flies highest than everything».

Зверніть увагу! Важливу роль в цьому питанні відіграє частка Much. У деяких випадках вона характеризує необчислювальні іменники, але іноді може зіграти роль «підсилювача». Для прикладу візьмемо вже знайоме слово «рано» — early. Для нього ступеня порівняння утворюються за рахунок суфіксів –er та – est-, але вони можуть бути доповнені наступним чином: «Much earlier – набагато раніше».

Утворені від прикметників

Завжди мають суфікс –ly-, який стоїть після звичного для нас прикметника. Сенс у них залишається колишній, тільки відповідають вони тепер на питання «як?» або «яким чином?».

Їх порівняльні форми утворюються за рахунок прийменників, які підвищують смислову значущість, або знижують її. Мова йде про слова more/less для порівняльної ступеня і most/least для чудовою.

При цьому структуру самих слів міняти не потрібно, вони залишаються у своєму первозданному вигляді. Ступені порівняння прислівника Quickly – more quickly, most quickly або less quickly, least quickly. За аналогічною схемою видоизменяем всі слова, які мають дане закінчення. Ось деякі з них: happily, badly, easily, extremely, absolutely, simply, terribly, lovely.

Зрозуміти цю систему можна і в конкретному реченні. Для прикладу візьмемо слово» slowly»: «Your car goes slowly – твоя машина їздить повільно». Тепер порівняльна: «But the train goes more slowly, — але поїзд їде ще більш повільно». Третя, чудова: «And the cart rides slowest, than everything – а віз їде повільніше всіх».

Винятки

Якщо ступені порівняння для hard, early, slowly видозмінюються за рахунок додавання суфіксів або приводів, то відмінювання прислівників-винятків мають принципово інші корені. Таких слів небагато, тому вивчити їх нескладно, але все-таки, потрібен час і практика, щоб запам’ятати їх і закріпити в конкретних пропозиціях. Наприклад, ступені порівняння для слова well (або good), що перекладається як «добре», звучать better і best. Нижче у вигляді таблиці будуть наведені всі разнокоренные прислівники і їх відмінювання.

Добре Добре/good Better Best
Погано Bad Worse Worst
Багато Many More Most
Мало Little Less Least
Далеко Far Farther/further Farthest/furthest

Зупинимо увагу на much. Якщо ця словоформа виступає не як частинка, а як повноцінне наріччя, яке вказує на незліченну іменник, то для нього використовується схема для «багато» — many. Тобто виходить: much-more-most.

Схожі риси з прикметниками

Вище вже було сказано, що багато прикметники послужили основою для творення прислівників. При цьому багато з них повністю ідентичні прислівників, а їх морфологічну спрямованість у реченні можна зрозуміти з контексту.

Утворюються ступені порівняння прикметників в англійській за вищеописаною схемою.

Прості, односкладові слова відмінюються за рахунок суфіксів –er та – est-. Довгі та складні прикметники ми доповнюємо приводами more або less, most або least.

Існують також виключення, але записуються і звучать вони так само, як і прислівники. Це слова: well/good, bad, many, little, far.

Тепер спробуємо розібрати на практиці ступені порівняння прикметників в англійській мові. Вправи, наведені нижче, дадуть відповіді на всі питання.

  1. This garden is beautiful – цей сад красивий.
  2. Our garden is more beautiful – наш сад красивіше.
  3. My mother’s garden is the most beautiful in the world – сад моєї матері найкрасивіший у світі.
  4. This instruction is too bad, but instruction, which he wrote, is much worse – ця інструкція досить погана, але та інструкція, яку він написав, значно гірше.
  5. This is the best book I have ever read – то найкраща книга, яку я коли-небудь читав.

Зверніть увагу! Перед прикметниками, які вживаються в найвищому ступені, обов’язково ставиться артикль the.

Ступені порівняння в англійській

Вивчаємо англійську — ступені порівняння прислівників і прикметників

Висновок

Навчаючись у школі, ми часто не бачили різниці між прислівниками і прикметниками, не розуміли, де які закінчення варто приписувати. Зараз же все встає на свої місця, можна сміливо поповнювати свій граматичний і словниковий запас англійської мови.