Підготовка до здачі ЄДІ з англійської мови: план, як проходить іспит і які потрібні матеріали для підготовки

Єдиний державний іспит існує вже майже десять років, а з 2009 року визнано єдиною формою вступних випробувань для школярів.

Підготовка до ЄДІ з англійської мови передбачає проведення ряду підготовчих заходів. Легко здавати єді з англійської мови? Потрібно відзначити, що це важке завдання для учнів.

Ми спробуємо дати повний опис майбутнього випробування, а також надамо необхідні рекомендації, присвячені тому, як підготуватися до ЄДІ з англійської.

Як формуються вимірювальні матеріали

Контрольно-вимірювальні матеріали – це набір завдань іспиту. В основі КІМ лежать навчальні програми загальноосвітніх установ, що обумовлює об’єктивність оцінки знань учнів в ході проведення тестування.

Структура ЄДІ з англійської мови включає усну та письмову частини. Письмова частина ЄДІ з англійської підрозділяється на чотири блоки:

  1. Аудіювання.
  2. Читання.
  3. Граматика і лексика.
  4. Лист.

Вищезазначені розділи складаються із завдань двох категорій: з коротким і розгорнутим відповідями.


ЄДІ з англійської мови включає в себе усну і письмову частину.

Розподіл завдань письмової частини за змістом, видами перевіряються умінь і навичок виглядає наступним чином:

Перевіряються навички та вміння Кількість завдань
Розділ 1. Аудіювання
Розуміння змісту аналізованого матеріалу 1
Виявлення окремої запитуваної інформації в тексті 1
Розуміння намірів автора тексту 1
Розділ 2. Читання
Розуміння основного змісту тексту
Виявлення структурно-смислових зв’язків тексту
Повне розуміння аналізованого матеріалу
Розділ 3. Граматика і лексика
Граматичні навички 7
Лексико-граматичні навички 6
Лексико-граматичні навички 7
Розділ 4. Лист
Лист особистого характеру 1
Письмова робота з елементами міркування на задану тему 1

Елементи письмового блоку умовно поділяються на три рівня складності, а саме: базовий, підвищений та високий. В КІМ всі завдання мають відповідне маркування: А2 – завдання базового рівня, В1 – завдання підвищеного рівня, В2 – завдання високого рівня складності.

Усна частина складається з чотирьох блоків: двох монологічних висловлювань на задану тему, читання вголос і діалогу-розпитування.