Столипінські економічні реформи: коротко про початок, причини і наслідки аграрних перетворень – таблиця

Початок XX століття в Росії – період розквіту анархії, терору, народних хвилювань. Імперія вимагала від державних діячів рішучих кроків, негайних дій. Відбувалися значні перетворення, широку популярність придбали реформи Столипіна — коротко зупинимося на основних його починаннях. Після розпуску першої Думи, уряд очолив чоловік, готовий поміняти ситуацію. У чому полягала суть аграрної реформи Столипіна.

Початкові етапи діяльності

Столипін Петро Аркадійович (1862-1911 рр..) – виходець із сім’ї дворян. Закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького Імператорського університету. Поступив на службу в МВС, де пропрацював 3 роки. Перейшов в Департамент сільської промисловості і землеробства. З 1902 році виконував обов’язки губернатора Гродненської губернії. Через рік переведений на посаду губернатора Саратовської губернії. У Гродно формувалися головні принципи столипінської аграрної реформи.

Займаючи високі пости, більшу частину сил і часу Петро Аркадійович віддавав вирішенню питань освіти селян і фермерства. Це викликало роздратування і нерозуміння серед багатьох сучасників. Він виступав запеклим противником російсько-японської війни. Під час мітингів, результатом яких стала Громадянська війна 1905 – 1907 рр. виходив на вулиці, виступав перед повстанцями.

Важливо! Столипінські методи управління призвели до різкого скорочення повстань в Саратові.

Зусилля і талант управителя привернули увагу Миколи II. У 1906 році імператор призначає саратовського губернатора міністром внутрішніх справ. Незабаром він стає головою Ради Міністрів Російської Імперії.

Ці події визначають початковий період перших заходів аграрної реформи: в історію увійшло 9 жовтня 1906 року – день видання указу про вільний вихід селян з поміщицьких господарств.

На нових посадах Петро Столипін розгортає жорстку політику протистояння злочинності і тероризму.

У розпал революції він пропонує ряд законопроектів, але говорить про необхідність заспокоєння хвилювань перед початком перетворень.

Розвиток підприємництва

В економіці здійснювалися спроби дати свободу підприємливим селянам, і велику роль у здійсненні цього починання відіграла аграрна реформа Столипіна.

Передумови

Підставою для перетворення держави послужила економічна і політична обстановка, що склалася на початку XX століття. Високопосадовці дуже по-різному бачили шляхи розвитку Росії. Після поразки в російсько-японській війні, криза досягла критичної точки. Разові повстання переросли в масштабне революційний рух. Це заважало становленню капіталістичного держави. Необхідно було терміново проводити ряд економічних, адміністративних, правових, аграрних перетворень в країні, що стало основним завданням Петра Столипіна.

Існував ряд проблем:

 • збереглися пережитки відносин поміщиків з селянами;
 • зростало невдоволення робітників умовами праці та відпочинку;
 • вимагав вирішення національного питання;
 • більша частина селян була неписьменна;
 • панувала загальна анархія всередині країни;
 • активізувалися агресивні екстремістські організації.

Всі реформи переслідували одну мету — поступово зробити Росію могутньою державою, а допомогти в цьому повинна була аграрна революція. Основним інструментом для втілення свого плану він зробив збільшення чисельності заможних селян на території держави.

Рішення земельного питання

На селі склалася досить складна ситуація в аграрному секторі, яка не могла не викликати побоювань у уряду країни:

 • повний занепад сільського господарства на селі;
 • поголовна бідність населення;
 • зменшення кількості селянських земель, так як деякі селяни позбавилися своїх наділів;
 • селянські громади заперечували права власності поміщиків на землю.

Після скасування кріпосного права громада стала ключовою формою самоврядування селян. Земля належала общині, а селянським сім’ям надавалися наділи. По факту це були земельні володіння поміщиків. Господаря наділу могли змінити, якщо він втрачав платоспроможність. Людські відносини всередині товариств переважали, переділи землі відбувалися за домовленістю. Але думка про те, що сьогодні господар землі я, а завтра – хтось інший, не покидала хліборобів. Це стало причиною наростаючого невдоволення.

На зламі століть різко зросла народжуваність, особливо серед сільських жителів. В період з 1861 по 1913 рр. населення держави збільшилася в 2,5 рази. Селяни потребували землі все більше, а її залишалося все менше. У середньому по Російській Імперії до 1900 році забезпечення наділами скоротилося вдвічі. Разом з скороченням земельних володінь на душу населення, підвищувалась кількість дворів. До 1905 році ця цифра збільшилася на 3,5 мільйона. Намагання влади боротися з сімейними розділами не принесли позитивних результатів.

Економічні реформи, які проходили при Олександрі II, припускали кілька програм наділення.

Більшість людей вибрали мінімальний пакет. Він включав безкоштовний наділ, в розмірі ¼ від стандартного, і не міг забезпечити сім’ю. Нерівність ускладнювалося. Успішні селяни скуповували поміщицькі землі.

Недостатня кількість земель і відсутність прав власності з’явилися основними причинами загострення конфліктів. Це лягло в основу цілей, які покликана досягти аграрна реформа Столипіна, який обіймав тоді посаду прем’єр-міністра.

Ускладнювало ситуацію явище черезсмужжя – ділянки поміщиків і селян перебували на одному полі через смугу. Відсутнє грамотне розподіл посівних, лісових, лучних площ.

Сутність змін в сільському господарстві

Аграрна політика Петра Столипіна переслідувала дві основні цілі:

 1. Короткострокова – припинення заворушень, що виникли із-за земельних конфліктів.
 2. Довгострокова – стабільний розвиток селянства і сільського господарства.

Їх досягнення передбачала проведення комплексу заходів:

 • найважливіший захід — передача прав власності на землю окремим домохозяевам;
 • викорінення пережитків станових відносин всередині громад;
 • розробка кредитної системи;
 • пільгова перепродаж скуплених поміщицьких господарств і земель;
 • розвиток освітніх, консультаційних агрономічних програм;
 • підтримка селянських товариств і кооперативів.

Виділяються і більш конкретні цілі аграрної реформи:

 • збереження поміщицького господарства;
 • вирішення питання нестачі землі;
 • викорінення стадного почуття землеробів;
 • прищеплення хліборобам почуття власності;
 • створення на селі міцного фундаменту верховної влади;
 • збільшення темпу розвитку сільського виробництва.

Колективи общин утворювали смути. Від них необхідно було позбутися. Прем’єр-міністр сподівався на поліпшення становища селян. Він говорив про силу, яка знаходиться в низах суспільства, намагався підтримати самодержавство.

Аграрна реформа Столипіна не поширювалася на башкирські і козацькі землеволодіння.

Реформування давало можливість будь-якому охочому покинути общину. Чоловік подавав заявку, і земля закріплювалася за ним. Враховуючи заселеність Європейської Росії, земельні площі виділялися в Сибіру.

З 3,5 мільйона селян, які виявили бажання переїхати, близько п’ятисот тисяч відмовилися, із-за складності освоєння нового простору. Пік активності прохань припав на 1909 – 1910 роки, потім пішов на спад.

Що вдалося зробити

Які ж були підсумки аграрної реформи Столипіна. Простіше усього ознайомитися з даними 1916 року:

 • про бажання отримати землю у власність заявили понад 6 млн. домогосподарств;
 • одноосібними власниками стали майже 1,5 мільйона осіб;
 • до загального розміру наділів додався 8,1 % площ (9,65 млн. десятин);
 • оформлено 25,2 млн. десятин;
 • селянські володіння становили 89,3 % земель і 94% худоби; необхідність у масовості поміщицьких угідь відпала.

Це важливе перетворення, організоване Петром Аркадійовичем. Але воно провалилося. Автор сподівався на комплексне реформування, говорив про необхідність збереження спокою всередині країни. Ці два фактори через двадцять років могли позитивно вплинути на розвиток держави. Зіграла роль і непродуманість працевлаштування селян, які переїхали в місто. Аграрна реформа Столипіна була припинена постановою Тимчасового уряду від 28 червня (11 липня за новим стилем) 1917 року.

Інші зміни

Заходи столипінської реформи, якщо говорити коротко, передбачали повне перетворення держави, стосувалися абсолютно всіх сфер життєдіяльності.

Місцеве самоврядування

Частина західних губерній управлялася волосними сходами, тому діяльність Столипіна в цьому напрямку визначають, як спробу введення земських установ. Це допомогло б регіонам реалізувати сільськогосподарський потенціал.

Як і всі перетворення, які намагався провести Столипін, даний законопроект знайшов своїх противників і прихильників. Але головне – він йшов врозріз з чинним законодавством.

Населяли Київську, Мінської, Могилівської, Вітебську, Подільську губернії поляків, не можна було допускати до влади. На цій підставі Державний Рада відхилила ініціативу.

Протистояння тероризму

Причини, що змусили вдатися до проведення столипінських реформ судового процесу, були вагомими — масові терористичні атаки, грабежі, розбої. 12 серпня 1906 року терористи атакували дачу Петра Аркадійовича. Постраждали його діти і ще близько ста осіб, 30 з яких померли. Імператор вводить положення про військово-польових судах. Їм надавалося право в найкоротші терміни розглядати справи. Дві доби виділялося на розгляди, 24 години – на приведення вироку в дію. Прем’єр-міністр визначав нововведення, як необхідність у сформованій обстановці.

Силові структури і судочинство

Законопроект «Про перетворення місцевого суду» включав ряд заходів щодо здешевлення та доступності послуг для населення. Переслідувалася мета відродження світових судів. Робився акцент на незалежності органу влади від волосного, селянського, земського начальства. Це була спроба виключити судочинство від випадкових рішень, привести до раціоналізації процесу. Пропонувалося ввести відповідальність високопосадовців за неправомірні дії та бюрократизм, визначити права підслідного людини.

Реформаторські заходи, які встиг провести Столипін.

Таблиця 1

Дата Економічні реформи
19.08.06 Набув чинності закон про протиборстві терору
Серпень 1906 р. Наділення Селянського банку повноваженнями перепродажу земель
05.10.06 Права селян та інших станів частково зрівняні
14 — 15.10.06 Запуск системи широкого кредитування
9.11.06 Указ про вільний вихід з общини
Грудень 1907 р. Прискорення переселення селян на Урал і в Сибір, шляхом заохочень
10.04.08 Введення програми обов’язкового початкової освіти
31.05.09 Прийняття закону про русифікації Фінляндії
14.06.10 Розширення можливостей виходу з поміщицьких угідь
14.03.11 Поява земств в західних губерніях
29.05.11 Редакція закону про вихід з общини, спростила процес

Реформи Столипіна

Столипінська модель модернізації Росії

Підсумки реформ Столипіна

Діяльність Петра Аркадійовича отримала широкий резонанс серед громадськості того часу і сучасного світу. Складно судити про наслідки, а також про те, якими були підсумки аграрної реформи Столипіна, тому що застосовувати їх комплексно і довести справу до кінця не вдалося. Столипін був убитий 11 вересня 1911 року.