Табель про ранги Російської імперії: детальніша таблиця з описом титулярного, надвірного радника та інших чинів

З часів Петра і аж до 1917 року, коли в нашій країні відбувся корінний переворот в житті суспільства, в Російській імперії діяла складна система службових розрядів, які присвоювалися цивільним і військовим службовцям. У класичній російській літературі часто зустрічаються такі слова, як титулярний радник, колезький асесор, без розуміння суті яких сучасному читачеві складно розібратися, яке соціальне становище займає той чи інший персонаж. Багаторічному існування чинів у царській Росії поклала кінець тільки соціалістична революція.

Видання Табелі про ранги

Ще у 1713 році в голові царя Петра I зародилася думка про створення апарату посадових розрядів. Запозичення відбувалися з таких країн, як Франція, Швеція, Данія і Пруссія. Чим пояснювалася необхідність такого кроку, як прийняття Табелі про ранги? Цар Петро Великий прагнув створити систему ранжирування придворних службових розрядів по займаним посадам.

Отже, 24 січня 1722 року на території Росії стала діяти Табель про ранги. Вона регламентувала затвердження військових, цивільних і придворних звань, власники яких могли одержувати від держави різні привілеї.

Важливо! Для впровадження такої системи були передумови економічного і політичного характеру. Сама система Табелі змінювалася неодноразово протягом 195 років.

Система посад

Сьогодні достеменно відомо, що петровська Табель про ранги являла собою складний структурний механізм, який міг бути підданий змінам тільки в ході реформ. Дворяни, незалежно від займаних посад, відтепер ділилися на ранги від першого до чотирнадцятого. Найвищим він був перший. До нього могли належати лише представники вищої знаті. Табель була важлива чиновникам, які були обличчям держави і виконували представницьку функцію.

Був узаконений перехід дворянського звання по лінії найближчого споріднення. Наприклад, дружина дворянина, мав статус чиновника восьмого рангу, також набувала ще за життя чоловіка його соціальне становище. При даному випадку значення не мало, яке у неї самої було соціальне походження.

Самим низьким класовим рангом вважався чотирнадцятий. Він ставився до всіх категорій службовців Росії, потім Російської Імперії. Тобто ці чотирнадцять рангів поширювалися на військових, статських і придворних.

Чини в царській Росії

Як сказано вище, категорії громадян поділялися на різні стани. Це мало місце аж до революційних подій 1917 року, коли більшовики скасували класи, які застосовувалися при царської влади.

Під час царського правління існували такі посади, як:

 1. Титулярний радник.
 2. Статський радник.
 3. Колезький секретар.
 4. Губернський секретар.
 5. Надвірний радник.

Давайте розберемося по порядку, які функції включав весь апарат вищезазначених чиновників і які особи могли входити в даний становий лад.


Табель про ранги

Титулярний радник

Титулярний радник являє собою цивільний чин дев’ятого класу. Під словами «титулярний радник» слід розуміти, що цей чиновник займає проміжне положення між радником і секретарем. Введення цього службового розряду було схвалено особисто царем Петром і від 24 січня 1722 року, а скасовано 11 листопада 1917 року. З 1845 року титулярний радник міг мати особисте дворянство, яке раніше отримували тільки починаючи з чотирнадцятого класу.

За аналогією з військовою сферою службовець цього рівня в нашій країні відповідав таким посадам, як штабс-капітан піхоти з 1884 року, козачого під’єсаула, а також лейтенанта військового флоту Росії. Таким чином, для ефективного управління державними справами потрібна якісно нова система відносин. Саме вона створила передумови для розширення Російської держави аж до Тихого океану, бо без впровадження чинів за західним зразком було б неможливо створити таку потужну й швидко розвивається імперію.

Статський радник

Як і титулярний радник, статський радник був цивільною особою. В його обов’язки не входила військова діяльність, він не відповідав за релігійну сферу життя. Аж до 1917 року він обіймав цивільний чин п’ятого класу. Це вважалося високим соціальним становищем. Звернення до чиновника даного рівня було «Ваше высокородие». Воно підкреслювало високий статус цієї посадової особи.

Починаючи з середини дев’ятнадцятого століття статський і титулярний радник займають важливе соціальне становище і відносяться до першої групи чиновників. Саме ця верства визначала зовнішню політику Росії і належала до вищої номенклатури.

Посадові оклади у цієї групи чиновників вважалися одними з найвищих, були у них особливі права у сфері отримання маєтків. Селяни-кріпаки ставали їх власністю, оскільки аж до 1861 року вони не мали особистою свободою.

Згідно з Указом Петра Великого від 22 лютого 1722 року статські радники зараховувалися до кращого старшому дворянського роду. Це положення закріплювалося законодавчими актами Російської держави. Потомствені дворяни могли отримати чин статський радник по завершенні вислуги відведеного законом терміну.

Колезький секретар

В Росії була також така категорія чиновників, як колезький секретар. Що входило в його функції? Особи, які ставилися до такого соціального статусу, займали невисоку посаду. Оплата праці теж була не найвищою в державі. Це невійськова чин десятого рангу. З 1884 по 1917 роки відповідав армійському поручику, а також флотським мичману.

Звання колезький секретар носили багато відомих людей і літературні персонажі:

 • Поет і письменник Олександр Сергійович Пушкін.
 • Письменник і літератор Іван Сергійович Тургенєв.
 • Найяскравіший персонаж російського письменника І. А. Гончарова – Ілля Ілліч Обломов.
 • Вдова колезького секретаря Коробочка Настасья Петрівна – персонаж Н.В. Гоголя.
 • Олена Іванівна (коллежская секретарка), тобто вдова колезького секретаря, твори Достоєвського Ф. М. «Злочин і покарання».

Наступним важливим ланкою у системі ієрархії серед чиновників в Російській імперії є губернський секретар. Які у нього були повноваження, і що представляла собою ця посада?


Поліція в царській росії

Губернський секретар

Губернські секретарі проіснували 195 років: з весни 1722 року аж до лютневої революції 1917 року. Спочатку згадувався в Табелі як чин дванадцятого класу. Нижче ми можемо уявити повноваження даного адміністративного службовця на прикладі таблиці. Вони мають пряме відношення до Табелі про ранги Російської імперії:

Місце губернського секретаря в державному управлінні по роках
1722 рік

Літо 1834 року

1856

Посаду «губернський секретар» заснована особисто царем Петром I і не піддавалася змінам аж до реформ адміністративного апарату в 1834 році.
Губернський секретар має право на особисте почесне громадянство. Зникає необхідність бути дворянином, для того щоб стати губернським секретарем.
Для того щоб отримати звання губернський секретар, необхідно відслужити в більш низькому чині не менше трьох років; наприклад, посади колезького реєстратора.
Можливість отримати орден Станіслава III ступеня за бездоганну службу.

Таким чином, уже з середини ХІХ століття багато чини в Російській імперії могли обходитися без дворянського титулу, для того щоб мати можливість досягти успіху на державній службі.

При Петрі такий привілей мали не всі жителі імперії, а тільки ті, хто мав право на отримання спадкового дворянського титулу. Для більш низьких соціальних верств дорога до дворянського суспільства і всі особливі права, які воно обіцяло, була закрита.

Надвірний радник

Даний чиновник мав цивільний чин сьомого порядку. Таке положення закріплювалося на основі правил Табелі про ранги. Підлеглі могли звертатися до нього не інакше як «Ваше високоблагородіє».

Увага! До 1745 року всі особи, які володіли цим соціальним статусом, мали право на отримання потомственого дворянства. Реформа 1856 року скасувала його. Державний чин надвірного радника отримували доктори наук, викладачі вищих навчальних закладів.

Цивільний чин сьомого класу в царській Росії відповідав чину підполковника, а також капітана другого рангу на кораблі російського флоту.

Найяскравішим прикладом з російської класики, який показує на практиці значимість цієї посади, є Андрій Іванович Штольц – один з головних героїв роману І. А. Гончарова «Обломов». Також Петро Петрович Лужін – один з персонажів Достоєвського «Злочин і покарання» мав офіційний статус надвірного радника.

Основні військові звання в Росії з 1722 по 1917 роки:

 • Нижні військові стани: рядовий, єфрейтор, зауряд-прапорщик та інші.
 • Офіцери вищого ешелону: прапорщик, капітан, старший лейтенант, капітан.
 • Офіцери штабної служби: майор, підполковник, полковник.
 • Вище командування російської армії: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-фельдмаршал.

Історія Держави Російського. Серія 395. Петровський Табель про Ранги. StarMedia

Ати-бати. Випуск 48. Військові звання і класні чини

Висновок

Більшість військових звань Російської Імперії сформувалася на основі такого кроку Петра I, як прийняття Табелі про ранги, яка майже повністю запозичена з досвіду європейських держав. Вищенаведені чини в Росії було можливо отримати за доблесну військову службу Батьківщині, за умови дворянського походження.