Табель про ранги Російської імперії: детальніша таблиця з описом титулярного, надвірного радника та інших чинів

З часів Петра і аж до 1917 року, коли в нашій країні відбувся корінний переворот в житті суспільства, в Російській імперії діяла складна система службових розрядів, які присвоювалися цивільним і військовим службовцям. У класичній російській літературі часто зустрічаються такі слова, як титулярний радник, колезький асесор, без розуміння суті яких сучасному читачеві складно розібратися, яке соціальне становище займає той чи інший персонаж. Багаторічному існування чинів у царській Росії поклала кінець тільки соціалістична революція.

Видання Табелі про ранги

Ще у 1713 році в голові царя Петра I зародилася думка про створення апарату посадових розрядів. Запозичення відбувалися з таких країн, як Франція, Швеція, Данія і Пруссія. Чим пояснювалася необхідність такого кроку, як прийняття Табелі про ранги? Цар Петро Великий прагнув створити систему ранжирування придворних службових розрядів по займаним посадам.

Отже, 24 січня 1722 року на території Росії стала діяти Табель про ранги. Вона регламентувала затвердження військових, цивільних і придворних звань, власники яких могли одержувати від держави різні привілеї.

Важливо! Для впровадження такої системи були передумови економічного і політичного характеру. Сама система Табелі змінювалася неодноразово протягом 195 років.