Аналіз вірша Буніна «Листопад»

Вірш «Листопад» було написано у ранній період творчості В. Буніна (1900), але по майстерності воно не поступається більш пізнім творам автора. Вперше «Листопад» був опублікований у журналі «Жизнь», який виходив у Петербурзі. Треба зазначити, що перша публікація мала присвяту М. Гіркого і підзаголовок «Осіння поема». Дійсно, твір можна віднести до жанру поеми, так як в ньому є сюжет, система діючих персонажів, але при цьому воно написано у віршованій формі, має чітко виражений ліричний початок.

Тема вірша – прихід осені і зміна часів року. Автор показує красу природи, яка непідвладна часу і змін погоди, стверджує ідею циклічності і вічного життя. Бунін і. показує читачеві протягом часу, в’янення і переродження природи. Спочатку він концентрує увагу тільки на одному дні «сьогодні», поступово розширюючи часові рамки до декількох місяців.

У «Листопаді» діє олюднений образ Осені, її поет представляє як вдову, повернуту в свій «строкатий терем», яким є ліс. Осінь-сумна вдова, незважаючи на надзвичайну красу лісу, адже вона знає, що буйство фарб і звуків скоро закінчиться в’яненням. Ліс потихеньку мертвеет, а Осені стає моторошно серед «іншого тиші», мертвої тиші, вона замикається в своєму теремі, щоб пережити дощ і імлу. Далі автор описує догляд Осені: вона відправляється за птахами, поступаючись місце зимової краси.

Ключову роль у вірші відіграють пейзажі. Як правило, вони є внесюжетными елементами, але в нашому випадку це сюжетний фон, без якого неможливо зрозуміти ідею твору. Осінні пейзажі, виткані з строкатих фарб і похмурих тонів, створюють цілісну панораму золотий сумній пори. Вони змінюють один одного кадри на кіноплівці, і на кожному кадрі ліс стає перед нами в новому вбранні і настрої. Картини природи динамічні: грає метелик, перелітає дрозд, в небі миготять шпаки, відлітають гуси.

Бунін і. звертає увагу на найменші деталі, навіть тоненька павутинка і тихе шуршанье листя не залишаються непоміченими. А щоб читач теж відчув настрій лісу та Осені, автор наповнює пейзажі звуками і кольорами. Кольорів і відтінків у «Листопаді» можна нарахувати більше десятка, але в цілому вся гамма розділена на три частини: яскраві, строкаті кольори (ліловий, червоний, золотий і ін), бліді і сірий тони, білий колір засніженого лісу. Також і зі звуками: спочатку звідусіль чується спів птахів, приємний шурхіт листя, що поступово змінюється тишею і вовчим виттям.

Арсенал художніх засобів у вірші «Листопад» дуже різноманітний, але головними є олицитворение (осінь) і метафора лісу-терема. Також важливу роль для розкриття ідейного сенсу відіграють епітети і порівняння. Композиція твору досить складна. Текст розбитий на сім строф, які сформовані за змістом. Кожна строфа має від 14 до 14 рядків. При цьому рифмовка сувора: чотиривірші з перехресною римою чергуються з двустишьями з паралельною римою. Віршовий розмір – чотиристопний ямб.

Образи, художні засоби, особливості композиції і віршований розмір – все це гармонійно доповнює один одного і служить для розкриття теми та ідеї твору.