Образ Ленінграда в поемі Ахматової «Реквієм»

Образ Ленінграда є одним з найбільш важливих в «Реквіємі», можна спробувати прочитати його в аспекті петербурзького міфу. В першу чергу слід звернути увагу на міфологеми каменю і води.

Мотив скам’яніння – вічний, він зустрічається у творчості Ахматової досить часто. У ранніх поезіях він був способом вираження переживань інтимного характеру. Цей мотив може бути прочитаний як перетворення живих до мертвих, торжество смерті.

Вже у першій главі акцентується увага на скам’яніння, слова, пов’язані з цим процесом, вживаються все частіше. Прикметник кам’яний використовується в переносному значенні: це означає бути байдужим, втратити здатність відчувати. Постійно підкреслюється опозицій кам’яний і живої, яка відображає глибину трагедії матері, яка втратила сина.

У центральній чолі «Розп’яття» тема закам’яніння ще більше актуалізується. Мотив пов’язаний не лише зі смертю, а й з ідеєю пам’яті, про що йде мова в епілозі. З’являється образ пам’ятника – цей пам’ятник символізує страждання усіх жінок та матерів, які втратили своїх синів. В даному випадку Ахматова йде за Пушкіним. Образ пам’ятника повністю відтворюється за пушкінської традиції. Цією метафорою закінчується тема скам’яніння.

Вода в Реквіємі згадується неодноразово: це і Дон, Єнісей, і Нева. Водна стихія сприймається як уособлення смерті і небезпеки. У поемі Реквієм актуалізована опозиція камінь – вода або іншими словами камінь – Нева. Це річка, а це річка смерті, а не життя, адже місто було побудовано на кістках людей, Ахматова відразу ж актуалізує цю метафору.

Образ Ленінграда з’єднує два начала: смерть як руйнування культурних і моральних цінностей. Це місто-привид, місто-пам’ятник. Але також актуалізується і антітетічность і антіномічность міста, в якому панують свої закони. Це місто з двома полюсами, тут є добро і зло, є руйнування і відродження. Смерть прочитується як спокута, як перехід на новий рівень духовності.

Кілька площин Ленінграда накладаються одна на іншу. Ленінград представлений як відображення образу Розп’яття. Головним локусом подій стали тюремні стіни. Це замкнутий простір, яке асоціюється з несвободою.

Таким чином, у поемі тема Ленінграда представлена досить широко, при цьому дуже важливо акцентувати увагу на тому, що це скам’янілий місто. Ленінград насправді уособлює втілення добра і зла, це місто, яке суперечить сам собі. Анна Ахматова продовжує тему, яка мала в російській літературі свою традицію. Вона говорить про вічне, в образ сучасного поетесі міста вплітаються різні міфологеми та сюжети, які використовувалися у попередників.

Важливо те, що смерть тісно переплітається з проблемою несвободи. Тільки людина вільна може відчувати себе повністю вільним, і ніяк інакше. Таким чином, Ахматова в поемі Реквієм образ Ленінграда представлений досить широко.