Реалізм в літературі – це: риси, представники і що це таке у творах, основні жанри неореалізму

Що таке реалізм у літературі? Він є одним з найбільш поширених напрямів, що відображає в собі реалістичне зображення дійсності. Головним завданням цього напряму виступає достовірне розкриття явищ, що зустрічаються в житті, за допомогою детального опису зображених героїв і тих ситуацій, які з ними відбуваються, за допомогою типізації. Важливим є відсутність прикрас.

Серед інших напрямів тільки у реалістичному особлива увага приділяється правильному художнього зображення життя, а не з’явилася реакції на певні життєві події, наприклад, як романтизм і класицизм. Герої письменників-реалістів постають перед читачами саме такими, якими вони були представлені авторського погляду, а не такими, якими їх хотів бачити письменник.

Реалізм як один з поширених напрямів у літературі, розташовується ближче до середини 19 століття після свого попередника – романтизму. 19 століття згодом позначається як епоха реалістичних творів, однак романтизм не припинив своє існування, він лише сповільнилося в розвитку, поступово перетворившись в неоромантизм.


Реалізм
Важливо! Визначення цього терміна було вперше введено в літературну критику Д. І. Писарєвим.

Риси реалізму

Основні ознаки даного напрямку такі:

 1. Повна відповідність дійсності, зображеної в якому-небудь творі картини.
 2. Правдива конкретна типізація всіх деталей в образах героїв.
 3. Основою є конфліктна ситуація між людиною і суспільством.
 4. Зображення у творі глибоких конфліктних ситуацій, драматизм життя.
 5. Особлива увага автора приділена опису всіх явищ навколишнього середовища.
 6. Значною рисою даного літературного напряму вважається значна увага письменника до внутрішнього світу людини, її душевного стану.


Риси реалізму

Основні жанри

У будь-якому з напрямів літератури, в тому числі і в реалістичному, складається певна система жанрів. Особливий вплив на її розвиток зробили саме прозові жанри реалізму, внаслідок того, що найбільше підходили для більш правильного художнього опису нових реалій, їх відображення в літературі. Твори цього напряму поділяється на такі жанри.

 1. Соціально-побутовий роман, який описує життєвий уклад і певний тип характерів, притаманний для даного устрою. Хорошим прикладом соціально-побутового жанру стала «Анна Кареніна».
 2. Соціально-психологічний роман, в описі якого можна побачити повне детальне розкриття людської особистості, його особи та внутрішнього світу.
 3. Реалістичний роман у віршах є особливим різновидом роману. Чудовим прикладом цього жанру є «Євгеній Онєгін», написаний Олександром Сергійовичем Пушкіним.
 4. Реалістичний філософський роман містить в собі одвічні роздуми на такі теми як: сенс існування людини, протистояння добрих і злих боків, певне призначення людського життя. Прикладом реалістичного філософського роману є «Герой нашого часу», автор якого – Михайло Юрійович Лермонтов.
 5. Розповідь.
 6. Повість.

Реалізм у творах вітчизняних

У Росії його розвиток почався 1830-х роках і стало наслідком конфліктної обстановки в різних сферах суспільства, протиріччя вищих чинів і звичайного народу. Письменники стали звертатися до актуальних проблем свого часу.

Таким чином починається швидкий розвиток нового жанру – реалістичного роману, в якому, як правило, описували тяжке життя простого народу, їх труднощі і проблеми.

Початковим етапом розвитку реалістичного напряму в російській літературі є «натуральна школа». У період «натуральної школи» літературні твори більшою мірою прагнули до опису положення героя в суспільстві, його приналежності до якого-небудь роду професії. Серед усіх жанрів провідне місце займав фізіологічний нарис.

У 1850-1900-х роках реалізм став називатися критичним, так як головною метою стала критика того, що відбувається, відносини між певною особою та сферами суспільства. Розглядалися такі питання, як: міра впливу суспільства на життя окремої людини; дії, здатні змінити людину і навколишній світ; причина відсутності щастя в людському житті.


Реалізм у творах вітчизняних

Цей літературний напрям стало дуже популярним у вітчизняній літературі, так як російські письменники змогли зробити світову жанрову систему більш багатою. Виникли твори з поглибленими питаннями філософії і моралі.

В. С. Тургенєв створив ідеологічний тип героїв, характер, особистість і внутрішній стан якого безпосередньо залежало від оцінювання автором світогляду, знаходження певного сенсу в концепціях їх філософії. Такі герої підвладні ідеям, яким слідують до самого кінця, розвиваючи їх як можна сильніше.

У творах Л. Н. Толстого розвивається в період життя персонажа система ідей визначає форму його взаємодії з навколишньою дійсністю, залежить від моральності і особистих характеристик героїв твору.

Родоначальник реалізму

Звання родоначальника цього напряму у вітчизняній літературі було по праву присуджено Олександру Сергійовичу Пушкіну. Він загальновизнаний основоположник реалізму в Росії. «Борис Годунов» і «Євгеній Онєгін» вважаються яскравим прикладом реалізму у вітчизняній літературі тих часів. Також відрізняють зразками стали такі твори Олександра Сергійовича, як «Повісті Бєлкіна» і «Капітанська дочка».

У мистецьких творах Пушкіна поступово починає розвиватися класичний реалізм. Зображення особистості кожного героя письменника всесторонен в прагненні описати складність його внутрішнього світу і стану душі, які розкриваються дуже гармонійно. Відтворення переживань окремої особистості, її морального обличчя допомагає Пушкіну подолати властиві иррационализму свавілля опису пристрастей.

Герої А. С. Пушкіна виступають перед читачами з відкритими сторонами своєї істоти. Письменник приділяє особливу увагу опису сторін людського внутрішнього світу, зображує героя в процесі розвитку і становлення його особистості, які впливають на дійсність суспільства і навколишнього середовища. Цьому послужило його усвідомлення в необхідності зображення конкретного історично-національної своєрідності в рисах народу.

Увага! Реальність у зображенні Пушкіна збирає в собі точне конкретне зображення деталей не тільки внутрішнього світу певного персонажа, але і світу, який його оточує, включаючи в себе його детальне узагальнення.

Неореалізм в літературі

Нові філософсько-естетичні та побутові реалії рубежу XIX–XX століть посприяли видозміни напрямку. Реалізоване в два рази, це видозміна набуло назву неореалізм, яке набуло популярності в період XX століття.


Неореалізм

Неореалізм в літературі складається з різноманіття течій, так як його представники мали різних художній підхід до зображення реальності, що включає в себе характерні риси реалістичного напрямку. В його основі лежить звернення до традицій класичного реалізму ХІХ століття, а також до проблем у соціальній етичній, філософській та естетичній сферах дійсності. Добрим прикладом, що містить в собі всі ці риси, є твір Р. Н. Владимова «Генерал і його армія», написане в 1994 році.

Представники реалізму твору

Як і інші літературні напрями, реалізм має безліч російських і іноземних представників, більшість з яких мають твори реалістичного стилю більше ніж в одному примірнику.


Представники реалізму

Іноземні представники реалізму: Оноре де Бальзак – «Людська комедія», Стендаль – «Червоне і чорне», Гі де Мопассан, Чарльз Діккенс – «Пригоди Олівера Твіста», Марк Твен – «Пригоди Тома Сойєра», «Пригоди Гекльберрі Фінна», Джек Лондон – «Морський вовк», «Серця трьох».

Російські представники цього напрямку: А. С. Пушкін – «Євгеній Онєгін», «Борис Годунов», «Дубровський», «Капітанська дочка», М. Ю. Лермонтов – «Герой нашого часу», Н.В. Гоголь, «Мертві душі», А. В. Герцен – «Хто винен?», Н.Р. Чернишевський «Що робити?», Ф. М. Достоєвський – «Принижені і ображені», «Бідні люди», Л. Н. Толстой – «Війна і мир», «Анна Кареніна», А. П. Чехів – «Вишневий сад», «Студент», «Хамелеон», М. А. Булгаков – «Майстер і Маргарита», «Собаче серце», І. З Тургенєв – «Ася», «Весняні води», «Батьки і діти» та інші.

Російський реалізм як напрям у літературі: риси і жанри

ЄДІ 2017. Література. Літературні напрями: класицизм, романтизм, реалізм, модернізм та ін.