Ідіоми на англійській мові з точним перекладом: що це таке, найбільш поширені фразеологізми – приклади пропозицій

Образні вирази (фразеологізми) роблять мова людини більш цікавою та стилістично забарвленою. Тим, хто займається серйозним вивченням мови, неможливо обійти увагою тему — ідіоми англійською мовою з перекладом.

Як зробити свою промову багатшими

Необхідно постійно розвивати свої мовні уміння і навички, підвищувати словниковий запас, арсенал знань за допомогою ідіоматики та стилістики. Часто на практиці потрібно використовувати не безликі сухі штампи, а прислів’я, крилаті вирази, фразеологізми, професійні слова, цілі пласти неформальної лексики і навіть жаргонізми.

Тоді можна буде повноцінно спілкуватися в певній мовній середовищі. Наприклад, якщо планується довгострокова поїздка до Сполучених Штатів чи великої Британії.

Людина, «який робить перші кроки» в плані вивчення іноземної мови, «початківець з азів», відповідно, «who takes one’s first steps», «makes up one’s mind»; інакше кажучи, «новачок», той, хто поки ще «профан», «а freshman», «a new kind on the block», легко обходиться набором стандартних фраз, які допомагають йому правильно вітатися, обмінюватися інформацією, питати, говорити про погоду та природу, дізнаватися вартість товарів і послуг, бажати успіхів у роботі та особистому житті, дякувати і прощатися.

Впевнений користувач англійської граматики та лексики, хто вміє вільно говорити і писати» або «дока», «an authority», «a skilled craftsman», вже «собаку на цьому з’їв», «the one who knows the ropes»; саме час почати правильно використовувати стійкі вирази в англійській мові — ідіоми та фразеологізми.

Вживання фразеологізмів

Розглянемо, що це за явище таке — ідіоми в англійській мові. Це різновиди фразеологічних одиниць, тобто поєднання слів, які не можуть бути складені з окремих компонентів в довільному порядку, а мають незмінну форму і підлягають запам’ятовуванню у вихідному вигляді.

Іншими словами, представляють собою цілісні утворення. Їх неможливо розділити на частини або змінювати. До речі вони працюють нарівні з окремими словами.

Якщо провести порівняльний аналіз, то буде нескладно помітити, наскільки схожі за значенням стійкі вирази англійською та російські ідіоматичні вирази.

Наприклад, біблійний вислів «око за око, зуб за зуб» являє собою повну відповідність «ап eye for eye, a tooth for a tooth». А ідіома «жовта преса» — це не що інше, як поєднання «yellow press». Російське вислів «втрачати з виду» дуже схоже на англійську фразу «lose sight of somebody».

І все-таки, відмінності є, і їх чимало. Це визначається особливостями сприйняття навколишнього світу жителями тієї чи іншої країни. Тому далеко не всі фрази можна перекладати дослівно.

Так, хто уважно ставиться до історії та культури англійської мови ніколи не переведе «є ще порох у порохівницях», як «there is some powder in the powder flask yet». Адже в оригіналі це звучить: «We are not licked yet».

«Зарубати собі на носі» не стане буквальним «to make a cut on one’s nose» тому, що насправді це — «to put smth in smb’s pipe and smoke it».

Для наочності і повного розуміння слід уважно вивчити приклади, подані в довідковій, а також у навчальній літературі. Далі можна поступово розширювати список найпопулярніших ідіом, шляхом вивчення художнього виконання творів окремих авторів.

Корисно зіставляти вирази англійською мовою з їх перекладом на російську мову.

Неприпустимо замінювати природний творчий процес суто формальним підходом до справи. Не варто у всьому покладатися на електронні перекладачі, хоча з їхньою допомогою створюються цілком грамотні слова, вирази і навіть цілі тексти.

Обидві мови рясніють ідіомами, які означають те ж саме, але відрізняються одним елементом.

Приміром, по-російськи, індивідуума з дуже поганим зором, логічно і правильно назвати «сліпий, як кріт», а по-англійськи він може бути уподібнений летючої миші — «аѕ blind as a bat».

Всім знайома «синиця в руці» втрачає своє забарвлення і стає просто птахом «а bird in the hand».

«Важка дитина» – це дитина, що створює проблеми — «а problem child».

Російське вираз «метати бісер перед свинями» можна порівняти з англійським тільки частково. Там бісер змінюється на перли «to cast pearls before swine».

Буває і так, що поширені словосполучення чи фраза, близькі за написанням або звучанням російською та англійською мовами, є абсолютно різними за значенням:

 • «accurate translation» – це «точний переклад», а аж ніяк не «акуратний»;
 • «civilian occupation» – це «цивільна професія». «Цивільна» та «окупація» тут зовсім незастосовні;
 • «peace activist» – «борець за мир». Прямий переклад другого слова, як «активіст», буде свідчити про недостатню мовну підготовку особи, що здійснює переказ.

На цьому етапі в людини з’являється особливе почуття мови і навіть прагнення зайнятися перекладом оригінальної літератури. А це, в свою чергу, змушує початківця лінгвіста більш серйозно і вдумливо ставитися до своєї усній і письмовій промови.

Одночасно підвищується його культурний рівень. Він дізнається, що кожне ідіоматичний вираз має свої особливості, залежно від ситуації вживання.

Американські ідіоми поділяються на формальні та розмовні, образні і потворні, можуть відображати ставлення мовця до того чи іншого явища, бувають сучасними і застарілими, односкладовими і багатоскладові.

В хорошому англо-англійському ідіоматичне словника використовуються особливі поноси, які допомагають оцінити характер ситуації, де відбувається спілкування, і зробити правильний вибір на користь того чи іншого ідіоматичного виразу.

Скажімо, російська фраза «Вам слід поставитися з усією серйозністю до справи» в англійському варіанті має виглядати так: «You should give the matter a serious consideration».

Важливо! Головне — не просто завчити популярні англійські ідіоми, але і постаратися дотримуватися міри в їх використанні. За основу краще брати звичайний підручник з англійської мови для студентів гуманітарних факультетів. Автори таких посібників вибудовують навчальний матеріал так, що вивчається лексика відпрацьовується самим ретельним чином.

Не дивно, що від уміння викладати свої думки різноманітно і красиво, багато в чому буде залежати кар’єра майбутніх викладачів, правозахисників, істориків, економістів, дипломатів, перекладачів.

Так, у юридичних колах, особливо під час судових процесів, представники інтересів обох сторін схильні використовувати в мовленні речення слова різної стильової приналежності. Вміло переплітаються мовні освіти різних рівнів: книжкова, нейтральна і знижена лексика з метою справити враження на публіку, впливати на її почуття і думки.

Дієслово у складі фрази

Окрему увагу необхідно приділяти такого явища в англійській мові, як фразові дієслова. Вони означають рух або переміщення людей і предметів у просторі, а також зміна їх стану. Складова формула: дієслово + послелог = фразовий дієслово

Важливо! Перший елемент фразовых дієслів – це основні дієслівні форми, з якими студент знайомиться насамперед. Це та сама «таблиця множення», яку потрібно знати, як «Отче наш». Знаходиться вона в кінці будь-якого двомовного словника.

Що таке фразові дієслова, перерахуємо основні види:

 • to be,
 • to break,
 • to bring,
 • to come,
 • to cut,
 • to get,
 • to give,
 • to go,
 • to keep,
 • to put,
 • to run,
 • to set,
 • to stand,
 • to take,
 • to turn.

Для початківців, безумовно, нелегко перебудуватися від вживання всіх вище перерахованих дієслів у прямому значенні. Але якщо спробувати самостійно пояснювати, в яких напрямках можуть відбуватися всі дії, візуалізувати дану ситуацію, то виявиться, що «не такий страшний чорт, як його малюють» або «the devil is not so terrible as he is painted».

Адже друга частина цих багатофункціональних дієслів дивно схожі на прийменники місця та напрямку. І цей недовгий список запам’ятати «простіше пареної ріпи» або «as easy as ABC».

Це ті ж самі:

 • about,
 • around,
 • away,
 • back,
 • in,
 • off,
 • out,
 • over.

Заучувати фразові дієслова можна по-різному. Кожен обирає для себе більш зрозумілий і простий спосіб

Можна скласти для кожного з досліджуваних дієслів таблицю, де будуть зібрані воєдино вирази на англійській мові з перекладом:

TAKE
Книжковий варіант Розмовний Переклад
1. to hear, read, understand smth;

2. to deceive smb;

3. to let smb in your house;

4. to make a fit garment

take in 1. розуміти;

2. дурити, обманювати кого-небудь;

3. давати притулок;

4. вшивати одяг

1. to remove;

2. to leave the ground;

3. to .have as a break from work

take off 1. знімати одяг;

2. злітати (про літак);

3. брати вихідний

1. to conduct or accompany someone for recreation;

2. to carry out;

3. to pull out smth

take out 1. вести на прогулянку або йти розважати когось;

2. виносити щось з приміщення;

3. виймати, діставати

1. to.return;

2. to admit you were wrong;

take back 1. повертати;

2. брати свої слова назад

1. to make shorter;

2. to adopt as a hobby;

3. to start

take up 1. вкорочувати;

2. приохотитися до чогось;

3. приступати до роботи

1. to write down the information;

2. to move to a lower position

take down 1. записувати;

2. переміщати зверху вниз

Далі, варто набратися терпіння і приступити до виконання спеціальних вправ трансформаційного характеру. Це можуть бути діалоги або цілі тексти, в яких нейтральну, або книжкову лексику потрібно замінювати розмовними формулами, роблячи більш живими і виразними.

Англійські ІДІОМИ: 5 найцікавіших від Skyeng

Англійські ідіоми. Самий креативний урок з Англійською Ідіомам

Висновок

На закінчення хотілося б відзначити, що чоловік, якого по-справжньому зацікавили фразеологізми англійської мови з правильним перекладом, обов’язково придбає кілька оригінальних книг і великий тлумачний словник, оскільки це дуже цікаво.