Умовний спосіб – приклади в англійській мові: таблиця, як змінюється і утворюється

Цікавим граматичним феноменом є умовний спосіб в англійській мові (Conditional Mood). Його ви будете використовувати у своїй промові, якщо вам знадобитися вказати на дію, яке могло б відбутися за певних обставин. Пропонуємо розглянути типи умовного способу, приклади побудови таких конструкцій наведемо нижче.

Особливості

Що таке умовне пропозицію англійською? Це синтаксичні конструкції, які утворюють складнопідрядне речення, в якому є дві частини: одна містить умову і, як правило, починається зі слів якщо за умови і є придаткових, друга частина є головною і містить у собі результат/наслідок того самого умови.

В англійській мові виділяють 5 типів умовних одиниць мови: 0-ї, 1-ї, 2-ї, 3-ї і змішаний (Conditionals).

Нульовий

Як утворюється: If Present Simple + Present Simple.

Випадки вживання та приклади речень:

 • наукові істини. Ex.: If a man loses 2% of body mass water, he becomes thirsty. – Якщо людина втрачає 2% маси води свого тіла, він хоче пити.
 • загальновідомі факти. Ex.: If it is hot in summer, the Eiffel Tower becomes 15 cm above. – Якщо влітку спекотно, Ейфелева вежа стає вище на 15 див.
 • незаперечні речі. Ex.: If you use a lot of red pepper, dish tastes very hot. – Якщо ти додаєш багато червоного перцю, то страву на смак стає дуже гострим.

Важливо! If (якщо) в умовній частині пропозиції може замінюватися на When (коли). Ex.: When you hear the alarm, head for the exit. – Коли ти чуєш сирену, іди до виходу. When you lose your way, ask the passerby about right direction. – Коли ти зіб’єшся з дороги, запитай потрібний напрямок у перехожого.

Перший

Як утворюється: If Present Simple + Future Simple.

Випадки вживання: події, які відбудуться при реальних умовах в теперішньому часі . Ex.: If you don’t leave on time, you will miss the last train. –Якщо ти не вийдеш вчасно, ти пропустиш останній поїзд. If you shout, you will wake up the baby. – Якщо ти будеш кричати, то ти розбудиш дитини.

Обидві частини переводимо на російську майбутнім часом.

Другий

Як утворюється: If Past Simple + would/модальні дієслова у другій формі + V1.

Випадки вживання: гіпотетичне або малоймовірне подія. Ex.: If she didn’t follow a healthy diet, she wouldn’t be fit. – Якби вона не дотримувалася здорової дієти, вона б не була стрункою.

If they didn’t start a massive clean-up operation immediately, there could be serious damage to sea-life and birds. – Якщо б вони негайно не почали масивну очисну операцію, то морського життя і птахам міг би бути завдано серйозної шкоди.

Умовні речення 2 типу служать для опису дій в сьогоденні і майбутньому часі. Описані в них події завжди є неможливими і нереальними, присутні тільки в уяві. Умовні речення 2 типу на російську переводяться за допомогою форм дієслів минулого часу з додаванням частки «б».

Третій

Як утворюється: If Past Perfect + would/модальні дієслова у минулому часі + Present Perfect.

Випадки вживання: уява іншого (нереального) результату в минулому. Ex.: If the gas board workers had detected the leak, there wouldn’t have been an explosion. – Якщо б працівники газової служби виявили витік, то вибух не стався (але вони не помітили витік і вибух все-таки стався).

If you had watched the 8:30 news, you would have known about the hurricane. – Якби ти подивився новини в 8:30, ти б дізнався про ураган (але ти не дивився і тому не в курсі).

Якщо ви вживаєте конструкцію If I were з різними особами і числами, то were в ній залишається незмінною складовою! Ex.: If I were you, I wouldn’t buy that jacket. – На твоєму місці я б не купував цей піджак. If Alex were taller, he could be a basketball player. – Якщо б Алекс був вищий, він міг би бути баскетбольним гравцем.

На російську переводимо часткою «б».

Увага! Have в конструкції would have + V3 в головному реченні не змінюється по особам. Ex.: If the driver had seen the dog, he would have stopped the car. – Якби вона не з’їла стільки пирога, їй би не було погано минулої ночі (але вона з’їла і тому їй було важко).

Змішані

Ми можемо формувати цей тип речень, якщо вони відповідають контексту шляхом з’єднання умовної частини одного типу з головною частиною іншого.

 • If Past Simple + Future Simple (2-й тип + 1-й тип) – умова в минулому визначає теперішній або майбутній можливий результат. Ex.: If Kathrine came home at night, she will not attend university today. – Якщо Кетрін прийшла додому пізно (подія в минулому), то в університет вона сьогодні не прийде (зараз).
 • If Past Simple + would + Present Perfect (2-ий тип + 3-ий тип) – відносяться до нереального нинішньому умові і його ймовірного нереального результату. Ex.: If you worked more careful, you wouldn’t have done any mistakes. – Якби ти працював уважніше (але ти цього не зробив), ти б не зробив помилок (але факт стався). If we liked fast food, we would have gone to the restaurant. – Якщо б ми любили фастфуд (але ми не любимо), ми б пішли в ресторан (але ми не підемо).
 • If Past Perfect + would + V1 (3-ій тип + 2 тип) – справжній результат минулого умови, тобто подія сталася у минулому і можна спостерігати його результат. Речення цього типу висловлюють повну протилежність минулого і теперішнього. Ex.: If Margaret hadn’t left the country, she would come to the festival now. – Якщо б Маргарет не виїхала з країни (а вона поїхала), то вона б зараз приїхала на фестиваль (доконаний факт – її немає). If she had studied hard, she would pass the exams. – Якби вона вчилася старанніше (але вона цього не робила), вона б склала іспити (але вона їх провалила).

Увага! В умовних реченнях може бути використана інверсія – головна частина може стояти на початку речення, а за нею слід умовна.

Частини речень з інверсією не розділяються комою. Ex.: The ship wouldn’t have crashed if there hadn’t been strong winds and heavy rain. – Корабель не розбився, якщо б не сильні вітри і зливи. I wouldn’t have remembered to give her your message if I had seen her. – Я б не забув передати твоє повідомлення, якщо б побачив її.

Ми можемо утворювати умовні речення зі словами/стійкими фразами:

 • Unless (якщо не): Ex.: Unless it stops raining, we won’t be going to the park. – Якщо дощ не закінчиться, ми не підемо в парк.
 • Providing/provided (за умови): Ex.: Helen will be able to continue her studies provided she gets a grant. – Хелен зможе продовжити свої дослідження за умови, що вона отримає грант.
 • On condition that: Ex.: I will you lend money on condition that you pay it back soon. – знайду тобі грошей за умови, що ти скоро їх повернеш.
 • What if: Ex.: I will wear Mum’s necklace for the party. – What if you lose it? – Я одягну мамине намисто на вечірку. – А що, якщо ти його втратиш?
 • Suppose/supposing: Ex.: Supposing we went to London – what we could do there? – Припустимо, що ми поїхали в Лондон – що ми будемо там робити?
 • Otherwise: Ex.: Try to be here on time; otherwise we will miss the beginning of the film. – Постарайся бути тут вчасно, інакше ми пропустимо початок фільму.
 • But for: Ex.: But for help her, I would be in trouble now. – Завдяки її допомоги я тепер в біді.
 • In case of/in the event of: Ex.: In case of an emergency call this number. – При крайній необхідності дзвони ось на цей номер.

Для узагальнення інформації та легкого засвоєння Conditionals запам’ятайте наступні моменти:

 • Нульовий тип умовних речень в англійській завжди має один і той же результат, незалежно від умови.
 • Перший – передбачення ймовірного результату в майбутньому.
 • Другий – нереальний або неправдоподібне подія в даний момент або в майбутньому.
 • Третій – уявне подія, яка не сталося і не станеться ніколи.
 • Змішані типи умовних речень в англійській використовується для позначення нереального минулого і його ймовірного результату в сьогоденні.

Таблиця утворення умовного способу

Нульове If Pr. Simple + Pr. Simple
Перше If Pr. Simple + Fut. Simple
Друге If Past Simple + would/мод. глагов. у другій формі + V1
Третє If Past Perfect + would/мод. глагов. в мину. вр. + Pr. Perfect
Змішані If Past Simple + Future Simple (2-ий тип + 1-ий тип)
If Past Simple + would + Pr. Perfect (2-ий тип + 3-ий тип)
If Past Perfect + would + V1 (3-ій тип + 2 тип)

Види умовного способу в англійській

Умовні способу, приклади

Висновок

В англійській мові пропозиції в умовному способі вважаються важливими і необхідними. Їх часто використовують для вираження умови в дії. Впевнені, що ви, володіючи навичками побудови таких конструкцій, обов’язково знайдете спільну мову з співрозмовником. Бажаємо вам приємного спілкування!