Теорема про три перпендикулярах: доказ зворотного, що таке перпендикулярність, завдання з рішенням

У цій статті розглянуто одну з найбільш важливих теорем стереометрії – теорема про три перпендикулярах. Важливість її полягає в тому, що перш ніж переходити до вирішення складних фігур – сфер, пірамід і паралелепіпедів, необхідно володіти основними законами, що виникають при взаємодіях прямих у просторі.

Базові поняття

Для розуміння суті теореми потрібно володіти базовими поняттями планіметрії.

Часто-густо в геометрії використовується поняття кут. Вимірюються вони в градусах або радіанах. Радіани – незамінна розмірність в тригонометрії, градуси більш звичні нам, тому що прийшли з реального життя.

0 град., 90 град., 180 град. – три типи кутів, які зрозумілі нам не тільки геометричні, але й інтуїтивно. 90 град. (або прямий) – самий, мабуть, популярний тип, тому що активно зустрічається в повсякденному житті.

Перпендикулярностью назвемо таке співвідношення між фігурами (прямими, площинами тощо), при якому кут між ними становить 90 градусів.

Увага! Перпендикуляр – це пряма, яка складає кут 90 град. з іншими прямими або площинами.

Вивчимо термінологію на реальних прикладах:

Є площину α. С – точка, яка не лежить на площині. СВ – відрізок, опущеного з точки на площину α і становить з площиною прямий кут. Таким чином СВ ⊥ α. Позначимо похилу, тобто промінь, що виходить теж з С. α перетинає в точці А. АВС – прямокутний трикутник, оскільки СВА дорівнює 90 град.