Тема революції та громадянської війни в романі Фадєєва «Розгром»

Роман «Розгром» Олександра Олександровича Фадєєва – одне з кращих творів 20-х років. Цим творінням письменник показав, як у розпалі громадянської війни і революції відбувається величенна переробка людей.

Значення даної теми велике, як для країни, так і для літератури. У зміненому війною свідомості людей забобони відступають на другий план, на чолі всіх дій варто розум, трудящі маси, нарешті, беруть активну участь у політичному житті.

Роман «Розгром» – перший твір, в якому знайшло відображення ідейний зміст Жовтневої революції. Художнє дія триває всього лише три місяці, та й кількість героїв також не відрізняється масштабністю – ми знайомимося з тридцятьма персонажами. Для творів, які розповідають про громадянську війну, це надзвичайно мало.

У центрі зображення – людський характер. А головною подією стає розгром загону партизан. Але цей окремий військовий епізод отримує резонанс тільки ближче до середини роману, в першій його половині ми переглядаємо історію переживань людей, що знаходяться в самому розпалі революції.

Немає опису дійових осіб, показаний тільки їх характер, який зазнає значні зміни в ході боїв. Автор характеризує поведінку героя, його внутрішній стан, від першої до останньої глави він змальовує те, де перебував персонаж і про що він думав.

Події роману «Розгром» грають значну роль не самі по собі, а як причина або наслідок душевного руху описуваних людей.

У творі лежить реальна історична основа – широка картина трьох найбільш важких місяців переробки світу і людини, початок якій поклала дата – 25 жовтня 1917 року. Творіння А. А. Фадєєва – книга про становлення радянського самосвідомості, формування нової людини. Тут немає нічого прикрашеного і відмінної від історії. Роман закінчується трагічно – загибеллю більшості героїв. Про щасливої розв’язки не могло бути й мови. Але саме цей матеріал і потрібен був авторові, щоб показати, як революція підняла трудящі маси, як змусила їх проходити всі випробування, жертвуючи і ризикуючи, як зробила із звичайних, нічим не примітних людей справжніх героїв.

Персонажі «Розгрому» з’єднані між собою реальною історичною подією. Маленький згуртований світ партизанського загону не існує ізольовано, вона є однією з мініатюр з масштабної історичної картини громадянської війни і жовтневої революції.

Система образів роману стала відображенням реального співвідношення соціальних сил того часу: пролетаріату, селянства й інтелігенції.

Роман Олександра Олександровича Фадєєва грає величезну роль в літературі та історії країни, він продовжує жити і в сучасний час, збагачуючись пройшли віхами, адже поряд з описуваним цим у творі чітко простежується і майбутнє. «Розгром» – художнє творіння, в якому соціальний реалізм, революція і громадянська війна даються не розрізненими елементами, а лягають в основу складають ідеологію роману.