Соціально-економічний розвиток Росії в 17 столітті: нові явища та риси, особливості, територія і населення

Становлення Російської держави пов’язане з численними економічними і соціальними потрясіннями. Одним з найбільш глобальних і значних була зміна правлячих династій в країні в кінці XVI століття, яка стала однією з провідних причин Смутного часу. Саме усунення наслідків Смутного періоду в історії держави стало основою того, як відбувалося соціально-економічний розвиток Росії в 17 столітті.

Наслідки Смути

В економіці Росії 17 століття відбулися глобальні зміни. Напрями соціально-економічного розвитку були визначені у першу дуже саме Смутою. Підсумками зміни правлячих династій стало помітне зубожіння народу і погіршення матеріального становища всієї країни. Територія і населення в ці роки помітно зменшилися.

Держава продовжувала перебувати, по суті, в стані війни з Польщею і Швецією. З цими країнами були укладені не мирні угоди, а Запольское і Плюсское угоди про перемириях. Наслідки Смути в країні усували близько тридцяти років. Вони були остаточно подолані тільки в період правління Петра i (1682-1725).

Важливою віхою економічного розвитку держави стало проведення економічних інновацій. В число значимих подій, сприяли поступовому відновленню економіки, увійшли вжиті на державному рівні заходи.

Поглиблення господарської спеціалізації районів, з виділенням:

  • Орієнтованих на виробництво зерна Поволжя і Чорнозем’я;
  • Виконували льон Псковської, Новгородської і Смоленської земель;
  • Зайнятих тваринництвом Ярославській, Нижегородської, Казанських земель.

В країні починається формування капіталістичної економіки. В першу чергу це виражається в закріплених в Новгородському статуті 1667 заборони ведення на території Росії роздрібної торгівлі заморськими купцями. Починається формування мануфактур. У першій половині 17 століття їх загальна кількість на території держави не перевищує 30, але вже в цьому періоді були відкриті і почали діяти:

  • Гарматний двір і Хамовный двір, розташовувалися в Москві;
  • Канатний завод, відкритий на території Архангельська;
  • Залізоробний завод в Тулі і деякі інші.

Одночасно відбувається остаточне закріплення інституту кріпосного права, зафіксоване в забороняють перехід селян Соборному уложенні 1649 року. Більш того, кріпаки приписуються до виробництвам.

З прийняття Соборного уложення на мануфактурах остаточно викорінюється вільнонаймана праця. Вся діяльність здійснюється тільки приписаними до конкретної мануфактурі.

Велику роль у розквіті держави зіграло початок роботи великих торгових ярмарків. У тому числі найбільших Ірбітського і Макаріївській. Подібні торговельні майданчики стали оптимальним місцем збуту продукції та налагодження міжрегіональних економічних зв’язків.

При зародження капіталістичних відносин на рівні виробництва, 17 сторіччя зберігала тенденцію збереження і розвитку феодально-кріпосницьких відносин. Такий порядок остаточно був закріплений в Соборному уложенні. Фахівці відзначають негативну роль даного виду взаємовідносин для розквіту агропромислового сектора господарства.

Нюанси виникнення мануфактур

Яскравою особливістю економічного розквіту держави стало не просто поява і розвиток мануфактур. Колосальну роль відіграло їх створення на державному рівні. По суті, всі такі виробництва були засновані, і надалі працювали за державним замовленням. Державними потребами визначалися і напрямки діяльності.

Офіційний рівень підходу до появи і розвитку капіталістичного ринку визначив на багато століть характер розвитку виробництва в Росії. Важливою відмінною особливістю виконання роботи за державним замовленням стає фактична відсутність конкуренції за виготовленими товарами.

Вся вироблена продукція виконується за офіційним замовленням і в строго певній кількості. Такий підхід з одного боку, гарантує викуп замовником вироблених товарів, з іншого боку — відсутність потреби в досягненні підвищення якості виконання з метою боротьби з конкурентами.

На державному рівні такий підхід до продукції, виконаної на великих промислових виробництвах, зберігається і в наші дні. На думку економістів, вибір розвитку мануфактур за виконання державного замовлення стало перешкодою розвитку дрібних і середніх підприємств.

Увага! Поза великих мануфактур в 17 столітті відбувалося тільки розвиток дрібнотоварного виробництва. Товарне виробництво концентрується на мануфактурах.

Територіальні особливості

Важливим фактором розвитку держави в 17 столітті стало подальше розширення території держави. У цей період нові риси в економіці були пов’язані і з додатковим розширенням території держави.

Зазначена тенденція мали свої переваги і недоліки для процвітання держави. Особливості економічного розвитку Росії в сімнадцятому столітті торкнулися і цієї сфери.

За принизливого для держави перемир’я від 1 грудня 1617 року, так званого Деулінським перемир’ям, зі складу країни вийшли значні західні території, включаючи місто Смоленськ. Підсумком Столбовского світу стала втрата Івангорода, Корелы, міст Ям і Копор’є. Ситуація зберігалася до періоду правління Олексія Михайловича Романова (1645-1676). Втрачені в роки Смути землі були повернуті а основі Андрусівського перемир’я 1667 року. На його підставі територія, а також населення Росії в 17 столітті додатково розширилися за рахунок Лівобережної України і Києва.

Одночасно відбувалося активне розширення простору на Схід. У 17 столітті до складу Росії увійшли багаті природними копалинами простори за Уралом та в Якутії. Експедиція під керівництвом В. Ю. Москитина (1639-1641) дійшла до берегів Тихого океану і повідомила про землі, які далі отримали найменування «Сахалін». Освоєння багатих корисними копалинами територій Сибіру і Далекого Сходу сприяло зміцненню економічного потенціалу країни. У другій половині 17 століття в Росії активно розвивається промислове виробництво на основі добутих копалин. Його значна частина починає надходити в інші держави.

Увага! До негативних наслідків розширення території Російської Імперії відноситься зниження рівня контролю державною владою за новими просторами. Відсутність якісного транспортного сполучення призводило до виділення місцевої влади у структури з мінімальною підпорядкуванням центру.

Порядок економічного розвитку Росії в 17 столітті

Детальна карта «економічний розвиток Росії в 17 столітті» показує наочно сформовані виробничі зони. З її допомогою чітко виділяються райони виробництва сировини, хліба, льону, чітко визначені території розробки видобутку корисних копалин.

При цьому в 17 столітті значна частина території Росії зберігає за собою статус районів кочового скотарства. У 17 столітті відбувається заміна класу боярства дворянством, і відбувається злиття маєтки і вотчини. Воно остаточно оформиться в роки правління Петра Першого.

Соціальний розвиток держави в цей період в першу чергу орієнтовано на виділення класу кріпосного селянства. Такі працівники були спадково і довічно закріплені за своїм власником. У їхній обов’язок входило: внесення власнику майнового оброку і відпрацювання на ділянках власника від двох до п’яти днів на тиждень у вигляді панщини.

Подібне становище негативно позначалося на становленні економіки держави. На рівні кріпосного селянина працівник ставав незацікавленим в отриманні значного результату своєї праці. У підсумку в сільському господарстві порядок економічних взаємовідносин визначався не конкурентною боротьбою різних виробників, а розпорядженням власника кріпосного господарства.

Особливості соціального розвитку

Саме остаточне закріплення кріпацтва визначило порядок соціального розвитку країни, що призвело до збагачення дворянства та зубожіння селянства. Це століття названо вченими епохою потужних соціальних потрясінь. Негативний вплив на рівень життя населення періоду Смути, закріплення кріпацтва, зробило 17 століття часом найбільших селянських повстань. Таких, як повстання Болотникова, Бавовни та інших. Посилення соціальної нерівності стало причиною великого Рязанського повстання. Додатково на зниженні рівня життя позначився стався саме в цей час розкол Церкви.

Економіка Росії в XVII столітті

Економічний розвиток Росії в XVII ст

Висновок

Не дивно, що в історичній традиції 17 століття отримав найменування «бунташный століття». Водночас саме в цей період з утворенням мануфактур в Росії починається формування осілого місцевого населення, яке вже в найближчому майбутньому стане одночасно рушійною силою протестного руху і фактором розвитку капіталістичних взаємин у державі.

Матеріал взято з https://nauka.club