Роль другорядних персонажів у пєсі Островського «Свої люди – поквитаємось!»

П’єса Олександра Миколайовича Островського «Свої люди – поквитаємось!» містить не тільки головних, а й другорядних персонажів. Їх роль зведена до того, що саме завдяки цим героям розкриваються справжні характери головних дійових осіб комедії.

Так, наприклад, Устинья Наумівна виявляється обманута прикажчиком Подхалюзиным. Мова свахи наповнена лестощами по відношенню до інших персонажів п’єси. Вона називає героїв ласкавими прізвиськами, тим самим втираючись у довіру. Устинья Наумівна намагається показати, що вона жінка високого становища.

Фоминишна – ключниця, яка також є другорядним персонажем п’єси. Вона своїм чином має схожість з доброю бабусею, зображеної в казках. Жінка давно живе в будинку купця. Ключниця вважає себе майже членом сім’ї Большова. Вона любить Липочку, як мати. Ключниця, безумовно, любить цей будинок, намагається догодити кожному члену сім’ї. Фоминишна беззаперечно виконує доручення панів. Потрібен цей персонаж Олександру Островському, щоб читачеві було простіше побачити деякі особливості характерів головних дійових осіб п’єси. Ключниця має розвинене почуття обов’язку по відношенню до своїх близьких.

В прислугах купця Большова також знаходиться ще один другорядний персонаж – хлопчик Тишко. Хлопчик служить сім’ї Большова. Монолог Тишки показує його справжнє обличчя. Майбутнє хлопчика чітко видно читачеві. Він стане купцем нового типу, як тільки виросте і накопичить капітал.

Другорядні персонажі п’єси Островського є фоном для розкриття характерів головних персонажів комедії «Свої люди – поквитаємось!». Такі персонажі швидко втрачають свої активні дії в п’єсі. Герої добре знають правила чинного світу, вони пристосовані до умов життя. Доля таких героїв цілком залежить від того, коли життя подарує їм вигідні умови. Позитивних рис у таких героїв не виділяється, як і в усьому творі Островського. Вони шукають вигоду в будь-яких обставинах. У п’єсі інтрига не викривається при всіх. Можливо, що саме другорядні персонажі допомагають викрити аферу Подхалюзина. Також, другорядні герої грають не останню роль у розкритті самої ідеї комедії.

Таким чином, Островський розкриває своїм читачам моральні проблеми. Саме другорядні персонажі комедії «Свої люди – поквитаємось!» допомагають йому в цьому. Вони розкривають характери головних персонажів. Островський дуже вміло описує життєві ситуації, розкриває образи своїх героїв. Драматург загострює вічні теми життя людини. Він дає відповіді на питання про правду і брехню, про те, на чому стоїть світ і багато інших. Свій життєвий вибір герої змушені робити дотримання жорстких суспільних норм.

Успіх комедії Островського був величезний. П’єси Островського вражають читача своєю глибиною. Вони допомагають замислитися і про власне життя.