План написання підсумкового твору: приклади структури, підготовка тез і аргументів

Як успішно написати підсумкове твір по літературі? Цим питанням задається, мабуть, кожен школяр. Для початку розберемося, що взагалі являє собою така форма письмової роботи.

Виклад думок або думки з якого-небудь питання з приведенням тез, а також аргументів на користь того чи іншого твердження — це запорука отримання відмінної оцінки. Написання підсумкового твори з літератури 11 клас є одним з обов’язкових випробувань, зокрема, для допуску до ЄДІ. У статті ми докладно розповімо, як успішно скласти план підсумкового твору.

Як писати твір по літературі?

На уроках російської мови і літератури письмовий виклад думок є однією з форм перевірки умінь і навичок учнів. Для того, щоб воно вийшло грамотним та цікавим, необхідно дотримуватися кількох пунктів.

Тема

Як почати твір по літературі? Спершу потрібно задуматися і вибрати потрібну тему. Якщо учню надається декілька варіантів на вибір, уважно перегляньте кожен і подумайте, який з них найбільш привабливе для вас.

Важливо! Твір з літератури в 11 класі завжди містить елемент міркування.

Якщо ж вам не надали вибору, то і в цьому випадку можна написати якісний і цікавий текст.

Вступ

Можливі види вступів до підсумкового твору в 11 класі:

 1. Академічне: «Вершиною творчості автора стало твір …, про який і піде мова.»
 2. Від першої особи: «Тема … була обрана мною не випадково.»
 3. Цитатное: «Що ви, що ви над собою зробили!» — запитує Соня Мармеладова. Варто задуматися над цими словами, адже ця крилата фраза може бути застосована до всіх героїв роману Достоєвського».

Дуже вигідно виглядає робота, вступ якої починається з риторичного питання. Цей хід можна використовувати не тільки у вступній частині, але і в інших структурних елементах тексту.

Теза

Після вибору теми приступайте до складання тез. Що таке теза? Це коротка формулювання вашої головної думки чи ідеї. Наприклад, якщо тема твору звучить як: «Що таке дружба», то тезою до неї може бути наступне твердження: «Дружба – це союз кількох людей, заснований на повній довірі і взаємодопомогу».

Аргументи

Будь-яка теза потребує аргументів. Твердження можна як підтвердити, так і спростувати. Аргументи до підсумкового твору слід формулювати об’єктивно.

Тобто, якщо ви є радикальним прихильником певної ідеї, а тема звучить як «Спорт: аргументи за і проти», не можна дотримуватися лише однієї точки зору і повністю спростовувати іншу.

Необхідно привести мінімум по 2-3 аргументи як на користь цієї тези, так і проти.

Оцінка

У деяких викладах потрібно не просто аргументувати висловлювання, але й висловити власну думку з цього приводу. У такому разі необхідно чітко сформулювати своє ставлення до якоїсь ідеї, при цьому не беручи суворої позиції «за» чи «проти». Наприклад: «Я згоден з автором в даному питанні, проте не можна заперечувати існування протилежної точки зору».

Рада! Свою точку зору необхідно висловлювати лояльно, уникаючи різких фраз і виразів.

Як закінчити твір?

На завершення викладу необхідно підвести підсумок усього сказаного. Тут потрібно узагальнити основні висновки і перефразувати вступ, підводячи тим самим логічний підсумок.

Оформлення

До виконання підсумкової роботи пред’являється ряд вимог. Зокрема, необхідно суворе дотримання структури тексту.

Структура підсумкового твору

Після виділення основних тез і аргументів, необхідно структурувати свої думки відповідно до типовим планом роботи. Оформлювати текст слід згідно з наступним планом:

 1. Вступ.
 2. Основна частина.
 3. Висновок / висновок.

Основна частина складається з:

 • теза;
 • аргументи;
 • аргументи проти;
 • особиста думка.

Кожну нову структурну частину треба починати з нового абзацу, а кожний абзац – з нового рядка.


План підсумкового твору

Цитати

Кожен теза у творі по літературі необхідно підкріплювати прикладами. Це можуть бути витяги з художніх текстів, рядки з віршів, а також цитати поетів, письменників і літературних критиків.

Цитати для підсумкового твору необхідно оформлювати у відповідності з правилами оформлення прямої мови в російській мові. Якщо фраза наводиться не повністю, пропущені слова у висловлюванні заміщуються трикрапкою.

Мовні кліше і слова-зв’язки

Для оформлення логічного зв’язку висловлювань, кожне пропозицію нового абзацу повинно містити слова-зв’язки. Вони допомагають створити логічний перехід від одного речення до іншого, не втрачаючи нитки оповідання.

Ще один обов’язковий пункт – мовні кліше для підсумкового твору:

Як висловити актуальність проблеми, розкривається автором:

 • У своєму творі письменник піднімає важливу на сьогоднішній день проблему…
 • Письменник зачіпає актуальну проблему…
 • Одна з проблем, що розглядаються автором, стосується…
 • Піднімається автором проблема залишається актуальною і в наші дні
 • Серед усіх проблем, запропонованих в тексті, для мене найбільш актуальною є …
 • Проблема завжди була актуальною для людства…
 • Публіцист наголошує на важливості…
 • Тема … простежується у всій творчості письменника…

Як встановити тему та ідею тексту:

 • Автор статті розкриває тему…
 • У творі розповідається про…
 • Тема …, яку розвиває автор, близька кожному…
 • Тема тексту близька і зрозуміла всім…

Як обґрунтувати авторську позицію:

 • Наступне твердження точно виражає авторську точку зору: …
 • Позиція автора така: …
 • Автор займає позицію … …
 • Ця думка висловлює точку зору письменника: …

Як висловити власну думку:

 • Важко не погодитися з публіцистом …
 • Неможливо заперечувати правоту автора …
 • Не можна не погодитися з точкою зору автора…
 • Автор задає безліч складних питань, відповісти на які однозначно неможливо.

Обсяг виробництва

Суворі вимоги до обсягу написаного тексту пред’являються, як правило, тільки на державному іспиті в 11 класі. Підсумкова екзаменаційна робота повинна містити не менше 350 слів.

Увага! Якщо кількість слів не перевищує 250, вся робота оцінюється в нуль балів. Максимальна кількість слів не встановлюється.

Приклади

Проаналізуємо зразок твори з літератури, написаного учнем 11 класу:

Як бачимо, перший абзац є введенням і, разом з тим, тезою. Другий абзац також наводить ще одну тезу, коротко формулюючи визначення поняття історії. В наступних частинах тексту учень дає аргументи, що підкріплюють раніше наведений тезу.

Фраза «я думаю», спожита у передостанньому абзаці роботи, вводить особисту точку зору учня. Останній абзац з використаним кліше «підводячи підсумок», вводить укладає пропозицію.

При цьому автор використовує риторичні запитання («Адже ким ми будемо без знання своєї історії?», цитування, епітети (стійкий, мужній, непохитний) та інші художні прийоми. Використання таких засобів створення експресивності дозволяє вибудувати повну композицію тексту. Обсяг роботи також відповідає заявленому мінімуму.

Загальні рекомендації

Підведемо підсумки. Підготовку до твору по літературі слід починати з вивчення діяльності автора, твір або біографія якого буде описуватися в тексті.

Для успішного написання підсумкової роботи, необхідно чітко визначитися з темою. Вона повинна викликати інтерес і бути знайомою учню.

Для того, щоб робота містила всі необхідні структурні елементи, складіть план, якого будете дотримуватись у процесі роботи. Він повинен складатися як мінімум з трьох пунктів: вступ, висновок, основна частина.

Не забудьте про використання слів-зв’язок, наявність яких обов’язкова при написанні тексту на ЄДІ.

На початку роботи обов’язково сформулюйте один або кілька тез. Теза є своєрідним індикатором того, що учень розуміє те, про що пише; і може сформулювати проблему по запропонованій темі. Кожен теза підкріплюється аргументами, або спростовується за допомогою використання тих самих аргументів «проти».

Цитати для підсумкового твору також можуть бути використані в якості аргументів, проте стежте за правильним оформленням цитування в тексті.

Якщо про проведення підсумкової роботи вас попередили за кілька днів, слід підготуватися заздалегідь. Для цього можна скористатися навчальною літературою про даному автора або аналогічною практикою. Аналогічна практика являє собою вже готові роботи учнів, оцінені високим балів в ході перевірки. Їх можна опрацювати і взяти за основу.

Списувати уривки з чужого тексту вкрай не рекомендується. Екзаменатор точно виявить плагіат у вашій роботі. Якщо ж подібне трапиться на ЄДІ, весь іспит буде оцінений в нуль балів. Приклади творів з літератури в грудні можна знайти на сайті Федерального інституту педагогічних вимірювань, а також на будь-якому тематичному порталі мережі Інтернет.

Підсумкове твір: загальні рекомендації

Готуємося до підсумкового твору 2017/2018. План твору, критерії оцінювання.

Висновок

Текст пишіть вдумливо. Після написання, ретельно перевірте його на наявність граматичних, синтаксичних та орфографічних помилок. Особливу увагу приділіть перевірки написання власних імен, назв творів та іншого. Відмінне написання твори з літератури в 11 класі стане запорукою надходження учня в обраний ВУЗ.