Натуральні числа – це числа: наочні приклади найменшого і множини, властивості і послідовність

У математиці існує кілька різних множин: дійсні, комплексні, цілі, раціональні, ірраціональні, дробові… У нашому повсякденному житті ми найчастіше використовуємо натуральні числа, так як ми стикаємося з ними за рахунку і при пошуку, позначення кількості предметів.

Які числа називаються натуральними

З десяти цифр можна записати абсолютно будь-яку наявну суму класів і розрядів. Натуральними значеннями вважаються ті, які використовуються:

  • При рахунку яких-небудь предметів (перший, другий, третій, … п’ятий, … десятий).
  • При позначенні кількості предметів (один, два, три…)

N значення завжди цілі і позитивні. Найбільшого N не існує, так як безліч цілих значень не обмежена.

Увага! Натуральні числа виходять при рахунку предметів або при позначенні їх кількості.

Абсолютно будь-яке число може бути розкладено і представлено у вигляді розрядних доданків, наприклад: 8.346.809=8 мільйонів+346 тисяч+809 одиниць.