Історія створення вірша Пушкіна «Пророк»

З 1824 р. А. С. Пушкін перебував у засланні в родовому маєтку Михайлівське. Незважаючи на вимушене самотність, поет був у курсі суспільних подій. Він знав про декабристском русі, підтримував ідеї таємного товариства. Багато друзі поета були декабристами. У 1825 р. повстання декабристів зазнало поразки, а його учасників заслали на каторгу. Ця новина докотилася до Пушкіна. Він дуже важко переживав за товаришів. Під враженням від цих подій влітку 1826 року Олександр Сергійович написав вірш «Пророк», восени він привіз його з собою в Москву.

Сам поет у цей час теж перебував під «наглядом» царя. Є відомості про те, що по закінченні посилання Олександр Сергійович зустрічався віч-на-віч» з Миколою I. Тим не менш, після розмови з царем він не відмовився від своїх ідей і все також підтримував друзів-декабристів.

Пушкінський «Пророк» побачив світ через два роки після написання (1828 р.) у третю номері «Московського вісника». Дослідники припускають, що спочатку твір входило в цикл з чотирьох частин під загальним заголовком «Пророк». Цю гіпотезу підтверджував М. Погодін, який вважав, що опубліковано було лише перший вірш циклу.

А. С. Пушкін, перебуваючи в засланні, не закидав поетична творчість. До моменту написання твору він сформувався як поет і міг глибоко роздумувати над проблемами ролі поета в суспільстві і походження поетичного мистецтва. Враховуючи ці факти, можемо погодитися з А. Міцкевичем, який вважав «Пророка» автобіографічним твором. Цю версію підтримував М. О. Гершензон. Дослідник звертав увагу на те, що вірш написано від першої особи. Це, на його думку, теж вказує на автобіографічну основу.

Відомо, що у Михайлівському Пушкін захопився церковною літературою. Брат надсилав йому Закон Божий, і поет читав його годинами. В Біблії увагу Олександра Сергійовича привернуло безліч образів, які пізніше знайшли місце у його творчості. Один з біблійних сюжетів став основою для твору «Пророк». Легенду про пророка Ісаї Пушкін А. інтерпретував у контексті теми «поет і суспільство». Первинний сюжет автор практично не змінив, але під чином пороку «приховав» поета. Посилаючись на біблійні сюжет і образи, автор хотів показати, що поетичне мистецтво підвладне політиці.

У листах, адресованих Плетньову, Олександр Сергійович написав сміливе «визнання»: ««Я – пророк, їй-богу, пророк!». Цей факт знову-таки відсилає нас до автобіографічної версії твору. Сучасники поета сприйняли «Пророка» неоднозначно. Багато хто вважали, що Пушкін мав «нахабство» поставити себе вище інших служителів слова. Це думка підігрівався і тим, що «Пророк» – не єдиний твір, толкующее поета як такого, що підноситься над іншими людьми, веде їх за собою. Наприклад, ідейно близьким йому є вірші «Поет» і «Я пам’ятник спорудив собі нерукотворний».