Історія створення вірша Пушкіна «Поет»

Вірш «Поет» Пушкін А. написав 15 серпня 1827 року, через рік після закінчення посилання. Посилання підштовхнула Пушкіна до переосмислення життя, внесла корективи в його творчість. Він почав частіше звертатися до філософських тем. Однак, перші місяці на волі Олександр Сергійович вважав за краще проводити не з пером в руках, а в компанії друзів.

Історія створення «Поета» має біографічну основу. Звернемося до змісту твору. У першій строфі Олександр Сергійович описує суєту буднів. Поет, який загруз у ній не може творити, «мовчить його свята ліра». Такий стан Пушкін відчув на собі. Початок 1827 р. він провів у Москві, де за балами і світськими прийомами забував поетичному мистецтві. І це не дивно, адже за роки заслання він скучив за світськими розвагами. Потім поет переїхав до Петербурга, де теж віддавався розвагам.

Коли Пушкін зрозумів, що хоче відпочити від суєти, повернувся в Михайлівське. Слід відзначити, що поет часто залишав міське життя і приїжджав в Михайлівське, де відчував себе спокійно і затишно. У маєтку Олександр Сергійович знову взявся за чарівну «ліру». На лоні природі нічого не стримувало політ його думок. Родовий маєток було для поета особливим місцем: тут він провів дитинство, роки самотності в засланні, сюди ж перебрався в зрілому віці. Час, проведений у Михайлівському виявилося дуже продуктивним для творчості. Крім віршів, Пушкін почав писати свій перший прозовий твір.

«Поет» – одне з перших творів написаних Пушкіним у Михайлівському після переїзду туди з Петербурга. Саме його Олександр Сергійович відправив у першому листі в Москву. У вірші чітко видно риси класицизму, наприклад, поета Олександр Сергійович зображує як служителя Аполлона. Тяжіння до класицизму було помітно ще в ранній творчості Пушкіна.

Олександр Сергійович вважає, що справжній поет «не хилить гордої голови», він «дикий і суворий». Витоки такого сприйняття теж слід шукати в біографії. Пушкін постійно перебував під наглядом цензури, але при цьому не бажала коритися владі. Навіть після заслання він продовжував писати вільнодумські твори, показуючи свою горду натуру. Він прекрасно розумів, тільки міцний духом, суворий чоловік зможе нести народну правду і не зламатися під натиском «сильних світу цього». Таким чином, можна сказати, що в аналізованому творі автор відобразив свої риси характеру. До речі, в тому ж 1827 році цензура знову взялася за поета, та як його вірш «Андрій Шеньє» порахували відгуком на рух декабристів.

Дослідники зазначають, що в «Поета» Пушкін продовжив реалізацію ідей, які висунув у творі «Пророк». Останнє було написане в 1826 році. Незважаючи на те, що «Поет» було написано пізніше «Пророка», опублікував його Олександр Сергійович на рік раніше – в 1828 р. Твір побачило світ у 6 частини журналу «Московський вісник».