Граматика англійської мови в докладних таблицях: правила, корисні довідники з цікавої простий граматиці

Вивчення англійської мови, як і будь-якого іншого, базується на трьох стовпах: фонетиці, граматиці і лексиці. Англійська граматика досить складна для освоєння, оскільки мова рясніє безліччю безеквівалентних конструкцій і форм. Граматика англійської мови в таблицях – це зручний способів систематизації інформації для її кращого запам’ятовування і подальшого використання.

Що входить в поняття граматики

Для початку необхідно розібратися, що взагалі розуміється під граматикою. Граматика – це сукупність усіх граматичних конструкцій і словоформ, що вживаються у тій чи іншій системі для побудови цілісних висловлювань з окремих лексичних одиниць.

Англійська граматика налічує більше п’ятдесяти конструкцій.

Вивчення цієї науки в іноземною мовою слід починати з базових понять у межах простого речення. Що це означає?

Припустимо, ми хочемо висловити по-англійськи наступну думку: «Я працюю менеджером у найбільшої торгової компанії».

Для перекладу цього речення нам знадобиться знання наступних правил граматики:

 • правило побудови висловлювання в теперішньому часі;
 • форми відмінювання дієслів;
 • таблиця неправильних дієслів;
 • прийменники місця;
 • вживання артиклів;
 • ступені порівняння прикметників.

І це лише мала частина того, без чого неможливо побудувати хоча б просте висловлювання.

Алгоритм вивчення граматичних правил

Всі граматичні норми і правила можна умовно розділити за рівнем складності. Найлегшими темами, з яких традиційно починають вивчення граматики англійської в освітніх установах, вважаються такі:

 1. Вживання артикля.
 2. Утворення множини іменників.
 3. Відмінкові форми займенників.
 4. Ступені порівняння прикметників.
 5. Прийменники.

Довідник з англійської виділяє наступні теми у більш складну для вивчення підгрупи:

 1. вживання часів;
 2. пасивний заставу;
 3. узгодження часів;
 4. причастя;
 5. інфінітив;
 6. герундій.

В останню чергу вивчають:

 • складне доповнення;
 • складний підмет;
 • модальні дієслова;
 • умовний спосіб.

Складання таблиць у процесі навчання і їх переваги

Така форма подачі матеріалу має ряд істотних переваг.

Інформація, представлена у формі таблиці, не містить зайвої словесної «води», що дозволяє не відволікатися в процесі вивчення матеріалу. Крім цього, таблиці з англійської мови дозволяють побачити весь матеріал одного розділу на одній сторінці, звільняючи вас від нескінченного перегортання сторінок підручника в пошуках необхідної інформації.

Якщо ж учень самостійно складає таблицю на основі прочитаного матеріалу, пам’ятка не тільки виявиться корисною в майбутньому, але і допоможе краще засвоїти прочитане, оскільки при зведенні інформації активно працює механічна пам’ять.

Крім того, таблиці є зручною формою візуалізації матеріалу, що вивчається. Паперову пам’ятку можна повісити над письмовим столом. Таким чином необхідна інформація завжди буде знаходитися перед очима, що підвищить шанси її кращого запам’ятовування в «підкірці».

Вся граматика в таблицях

Абсолютно вірно. Абсолютно будь-який матеріал можна представити у стислому структурованому вигляді, зручному для візуального сприйняття.

І правила англійської мови не є винятком.

Проста граматика мови як в іноземних, так і в російських навчальних посібниках, завжди супроводжується таблицями.

Ось найбільш корисні зведення правил для початківців, які можуть знадобитися при освоєнні найперших тим в англійській мові:

Правило вживання артиклів

Артикль Вживання Приклади
невизначений — a/an Перед обчислюваними іменниками у формі однини (за умови, що об’єкт згадується в контексті вперше і позначає один з безлічі йому подібних предметів) I have a rabbit.

Here is an onion for you.

A vase was fulfilled with water.

Перед іменниками зі значенням професії She is a nurse.

My mom is an engineer.

З деякими словосполученнями, що позначають кількість або якість об’єкта a lot of flowers, a pair of trousers, a bunch of sticks.
З іменниками, що мають при собі визначення What a lovely day!

Such a beautiful picture!

У виразах “a few” і “a little” There were just a few of them.

We asked to bring just a little of sugar that time.

Певний – the Для позначення об’єктів, знайомих для всіх учасників комунікації (навіть якщо він згадується у розмові вперше) Will you please open the window? (очевидно, що в кімнаті всього одне вікно, про який і йде мова в даній ситуації)

Let’s go into the classroom. (Мається на увазі конкретна аудиторія, а не одна з безлічі існуючих в будівлі)

В ряді випадків-винятків

Способи утворення множини іменників

Закінчення іменника в однині Закінчення іменників у множині Приклади
Приголосна або голосна буква, крім O, Y + S apple – apples;

dragon – dragons

O + ES avocado – avocadoes
Y — IES crispy – crispies;

itinerary – itineraries

F — V leaf – leaves,
Винятки mouse – mice,

louse – lice,

sheep – sheep,

man – men,

goose – geese,

woman – women,

cliff – cliffs,

photo – photos,

deer – deer,

chief – chiefs,

roof – roofs,

safe – safes,

foot – feet,

ox – oxen,

piano – pianos,

child – children,

tooth – teeth,

swine – swine.

Формування ступенів порівняння прикметників

Ступінь порівняння Освіта Приклади
Проста порівняльна adjective + er big – bigger
Проста чудова the adjective + est big – the biggest
Складова порівняльна more + adjective liquid – liquid more
Складова чудова the most + adjective liquid – the most liquid
Винятки good – better – the best;

bad – worse – the worst;

old – elder (older) – the eldest (the oldest);

far – farther – the farthest.

Далі представлені таблиці з більш складною граматикою для просунутих учнів.

Відмінювання дієслова to be в Present Simple

Ствердна конструкція Негативна конструкція Вопросительная конструкція
I am a manager I am not a manager Am I a manager?
She is a manager She is not a manager Is she a manager?
He is a manager He is not a manager Is he a manager?
We are managers We are not managers Are we managers?
They are managers They are not managers Are they managers?
You are a manager You are not a manager Are you a manager?

Відмінювання дієслова to do в Present Simple

Твердження Заперечення Питання
I do lessons I don’t do lessons Do I do lessons?
She does lessons She doesn’t do lessons Does she do lessons?
He does lessons He doesn’t do lessons Does he do lessons?
We do lessons We don’t do lessons Do we do lessons?
They do lessons They don’t do lessons Do they do lessons?
You do lessons You don’t do lessons Do you do lessons?

Відмінювання дієслова to be в Past Simple

Твердження Заперечення Питання
I was a manager I was not a manager Was I a manager?
She was a manager She was not a manager She Was a manager?
He was a manager He was not a manager Was he a manager?
We were managers We were not managers Were we managers?
They were managers They were not managers Were they managers?
You were a manager You were not a manager Were you a manager?

Як складати таблиці

Якщо ви плануєте зайнятися складанням таблиць самостійно, ось кілька корисних правил.

 • Граматичний довідник буде найбільш вдалим ресурсом для складання таблиць з граматики англійської мови. Підійдуть будь-які навчально-методичні посібники, що містять повний список усіх тем.
 • Після прочитання правила необхідно виявити алгоритм складання словоформи або конструкції, після чого внести коротку інформацію про нього в графи таблиці.

Увага! Матеріал у таблиці необхідно заносити в максимально стислому вигляді, в іншому випадку вона не буде функціональною.

Як користуватися таблицями

Щоб засвоїти правило з таблиці, необхідно підкріплювати теоретичний матеріал практикою. Візьміть таблицю з описом правила, наприклад, утворення ступенів порівняння прикметників. Далі складіть великий список з різних прикметників, і утворювати просту і найвищий ступінь порівняння від кожного слова згідно таблиці. Так алгоритм буде доведений до автоматизму.

Граматика в таблицях для малюків

Правила з англійської мови в освітніх установах для малюків завжди представляють спочатку у формі таблиць, а вже потім пояснюють алгоритми усно або письмово.

Коли дитина «розшифровує» таблицю, він ретельно вникає в формулювання правила, що полегшує використання такого правила надалі.

Як правило, посібники для учнів початкової школи робляться дуже яскравими, з безліччю картинок. Вони націлені на те, щоб викликати у дитини інтерес до матеріалу подається.

Якісь таблиці виконані у формі лабіринту, якісь- в формі потягу з вагончиками. Для виконання вправ на задану тему учню потрібно пройти весь лабіринт або зчепити вагончики поїзда в один склад. Така цікава граматика дає хороший результат. Діти, в процесі навчання яких використовується такий спосіб подачі матеріалу, засвоюють його в кілька разів краще.

Максимальна кількість таблиць

Кількість складених таблиць залежить від того, скільки всього правил в англійській мові ви вже вивчили, чи плануєте вивчити. На кожне правило можна скласти відразу кілька таблиць. Так, правило освіти одного з часів англійської мови можна викласти у формі однієї зведеної таблиці, можна розділити її на три маленьких: правило складання ствердної висловлювання, правило складання питального і негативного висловлювань.

Важливо! В процесі освоєння правил, краще розмістити всі таблиці над робочим столом або ж помістити в окрему папку для можливості швидкого доступу до них.

Граматика англійської мови в схемах

Вчимо часів англійської мови

Висновок

Вся граматика англійської мови досить важка для запам’ятовування і розуміння. Складання і використання таблиць – найбільш продуктивний метод вивчення і аналізу матеріалу. Англійська граматика налічує кілька десятків правил, вивчення яких завжди необхідно підкріплювати візуальної складової.