Аналіз вірші Батюшкова «Перехід російських військ через Німан»

Костянтин Миколайович Батюшков є одним з найталановитіших поетів свого часу. Він оспівував у своїх віршах любов, дружбу, радості життя. Проте в його віршах через усю його творчість простежується героїчна тема. Він оспівував героїв, так як ця тема займала більшу частину всього творчості Батюшкова. Поет, як мислячий громадянин своєї країни, не зміг залишитися байдужим до подій війни, які сталися в 1812 році. І в 1813 році Батюшков пише історично достовірне вірш «Перехід російських військ через Німан».

Тут поет міркує про те, як завершилося вторгнення французької армії, як російське військо звільнило свою батьківщину, і як воно потрапило на землі ворога. У вірші з’являється образ дороги, по якій йшла французька армія. У рядках вірша Костянтина Батюшкова читач бачить покинуті села, трупи, які лежали в снігу. Проте варто відзначити, що поет малює не тільки сумні картини реального життя у своєму вірші. У творі виразно видно мотив віри в незнищенність і могутність російського народу. Вся елегія просякнута патріотичним пафосом.

Вірш цілком сповнене роздумами Батюшкова про війну 1812 року. Російська армія, яка звільнила рідну землю і вступила на територію ворога, була змальована поетом. В елегії з’являється образ снігу. Цей образ часто пов’язується асоціативно в голові читача з поняттям безнадії. У вірші з’являється також образ туманного місяця, який так любимо романтиками. Даний спосіб часто використовувався у віршах поетів-романтиків. Живописці, що зображували баталії, часто зображували подібні картини.

Поезія Батюшкова викликає великий інтерес у сучасного читача. Патріотична тема цього вірша розкривається глибоко і детально. Пафос елегії дозволяє читачеві краще зрозуміти ставлення самого Батюшкова до історії своєї країни, до її долі. Поет любить свою країну і намагається докласти всі свої сили, щоб показати читачеві велич і могутність Батьківщини.

Перехід через Німан російської армії є одним з найбільших військово-політичних подій у Росії. Цікаво початок вірша, де французький солдат дивиться на трупи мертвих товаришів. Вступ вірша наголошує деморалізацію французького війська. Також у вступ поет показує картину живого руху російських солдатів через Німан. Дослідники припускають, що Батюшков міг поставити перед собою завдання не лише естетичного характеру, але і метою могло стати бажання показати історично достовірну картину. Поет намагається розкрити епос у цьому романтичному вірші.

Таким чином, підводячи підсумок сказаному раніше, можна зазначити, що вірш Батюшкова «Перехід російських військ через Німан» просякнуте патріотичним пафосом, любов’ю до своєї Батьківщини. У вірші поет намагається показати історичну достовірність того, що відбувається. Але також він показує романтичну складову війни.