Аналіз вірші Батюшкова «Напис до портрета Жуковського»

Вірш «Напис до портрета Жуковського» було написано на початку 1817 року, як написи до портрета великого поета. Вірш вперше було опубліковано в «Віснику Європи». Для того, щоб проаналізувати цей вірш, необхідно звернутися до біографіям письменників і їх відносин один з одним.

Відносини їх були неоднозначні. Зоря російського романтизму пов’язана саме з іменами цих двох великих російських поетів – Жуковського і Батюшкова. Їх творчість важко порівняти, так як вони переслідували різні цілі, у них були різні темпераменти і устремління. У віршах обох поетів чітко відчувається вплив минулих століть. Батюшков був більш схильний новим впливам, ніж Жуковський. Для Василя Жуковського характерні, як Бєлінський відзначав, що «скарги про нездійснених мріях і надіях». Вважається, що саме завдяки Жуковському романтизм поступово просувався вперед у своєму розвитку. В поезії Батюшкова читач може помітити зовсім іншу атмосферу. Його поезія схожа на гімн і почуттю насолоди. Жуковський прийняв на себе явне вплив німецьких романістів і ідей Руссо.

На початку вірша Батюшков зазначає патріотичну спрямованість творчості поета «Він хоробрим гімни співав…». Далі Батюшков порівнює Жуковського з Тиртеем. Тиртей є грецьким поетом, вірші якого були пройняті патріотичним пафосом, як і вірші Жуковського. Також автор називає поета «новим Грея». Варто відзначити, що саме Жуковський першим переклав знамениту у той час елегію Томаса Грея «сільське кладовище». Тому, згадка про Томаса Грее було вжито має наміру. Всі вірш «Напис до портрета жуковського» пройнятий пафосом звеличення жуковського. Для Батюшкова цей поет багато значив.

Жуковського вважають одним із найяскравіших представників естетичного гуманізму в російській літературі.

І хоча Батюшков фігура прямо протилежна Жуковському, літературні критики бачили в них єдине зерно того процесу, який зможе оновити російську поезію того часу. Вони мали загальну тенденцію розвитку поетичної творчості. Хоча Батюшков був людиною досить сильних пристрастей, якому притаманна так звана «золота середина» в будь-якому починанні. Обидва поета мали у своїй поезії опору на досягнення карамзинского періоду, хоча і шляхи були абсолютно різними. Лірика Жуковського зросла в надрах сентименталізму, тоді як Батюшков зберігав у своїй поезії окремі риси класицизму, але зв’язок з сентименталізмом все ж була, хоч і органічна. Сучасна того часу критика називала Батюшкова неокласиком.

Таким чином, аналіз вірші Батюшкова «Напис до портрета жуковського» може багато чого розповісти читачеві про ставлення Батюшкова до поета. У вірші використовується велика кількість відсилань до відомих особистостей, порівняння Жуковського з грецьким поетом. Вірш пройнятий оспівуванням жуковського. Вдумливий читач може зазначити нотки гордості за свого співвітчизника.