Аналіз вірша Жуковського «Вечір»

Вірш «Вечір» було написано в 1806 році, коли Ст. А. Жуковський, закінчивши навчання в Московському пансіоні, перебував у селі Мишенском. Біографи стверджують, що даний твір – одне із самих чудових описів села. Тихі картини природи чарували поета, підштовхували його до роздумів над життям. Це настрій відбилося і у вірші «Вечір».

Твір відноситься до жанру елегії, тема його – вечір на селі, дружба, протягом життя людини. Автор показує красу вечірньої природи, яка заворожує своєю неквапливістю. Також він доносить ідею швидкоплинності часу, несучи за собою близьких людей.

Центральний образ твору – ліричний герой, який є одне ціле з автором. Спочатку він милується вечірніми краєвидами, тому перші куплети наповнені приємними нотками. Поступово ліричного героя охоплює смуток: він віддається спогадам. На момент написання вірша «Вечір» Жуковський був у досить молодому віці, але ліричний герой говорить про те, що його «весна» вже зникла. Разом з юними роками «загубилися» і друзі, про що шкодує герой.

Серед «втрачених» близьких друзів автор виділяє одного, який помер у молодому віці, на що вказує фраза «труну» передчасний. Про другому товариша автор замовкає на півслові. Далі він заспокоює себе тим, що кожен має йти своєю дорогою, зберігаючи в серці «незабутніх». Наприкінці вірші ліричний герой дозволяє собі розповісти про власну долю. Тут висловлюється думка про єдність природи і людини, природи і поета. Останній куплет висловлює думку про те, що людина не може знати, скільки йому відведено.

Особливу роль у творі відіграють пейзажі, які утворюють мальовничу панораму, яка гармонізує з настроєм ліричного героя. В. А. Жуковський відразу налаштовує читача на спокійний лад, відображаючи струмок, тихо котить воду. Картина наскільки прекрасна, що гідна благодатній музи. Автор своїм поглядом охоплює всі деталі: поля, гаї, дзеркала води, стада, рибака, плавців і «ортаев». З цієї мозаїки складається цілісний ідилічний сільський пейзаж. Природа розфарбована золотистими і багряними квітами, сповнена приємними звуками, що допомагає створити настрій, підштовхує до розмыслам над вічним.

Для розкриття теми і донесення ідеї у вірші «Вечір» використано безліч епітети («світлий пісок», «муза благодатна», «юні троянди», «гнучка верба»), метафори («гаї сплять», «східних хмар хребти зайнялися»). Твір насичений риторичними вигуками і зверненнями, з допомогою яких виражається весь спектр почуттів ліричного героя і автора.

Композиція вірша проста. Воно складається з 23 катренів з перехресною римою. Віршований розмір шестистопного ямб з пиррихием. Особливості будови забезпечують плавність ритму, що співзвучно ідеї і загальному настрою вірша Ст. А. Жуковского.

Твір «Вечір» – прекрасний зразок жанру елегії, гармонійного сплетення пейзажного, інтимного і філософського пластів лірики.