Аналіз вірша Твардовського «Є імена, і є такі дати…»

У творчості А. Твардовського тема Великої Вітчизняної війни зайняла центральне місце з 1941 року, але і після повернення з фронту поет неодноразово звертався до трагічних подій. Вони зовсім не тьмяніли в пам’яті чоловіка. Його друзі та близькі говорили, що він соромився того, що повернувся живим і неушкодженим, в той час як фронтові товариші залишили життя на полі битви. В 1966 р. з-під пера А. Твардовського вийшов вірш «Є імена, і є такі дати…». Воно присвячене 25-річчю від початку кривавих подій.

Тема аналізованого вірша – вічні імена і дати, вічна пам’ять про Велику Вітчизняну війну. Автор стверджує, що є сторінки історії, які неможливо стерти з народної пам’яті. У той же час він показує, що у трагедії винні ми самі.

Головні образи твору абстрактні – це ті самі незабутні імена та дати. В обох катренах А. Твардовський намагається відповісти на питання, чому вони вічно житимуть у людській пам’яті. Він вважає, що під цифрами і літерами ховається особлива сутність. У деяких рядках поет бере на себе відповідальність і говорить від усього народу, вживаючи займенник «ми». Таким чином, він долучає себе і до інших. У суєті буденних днів ми не пам’ятаємо про кривавих битвах, про переломних історичних подіях. Тому А. Твардовський каже, що ми перед ними винні». Згадується все тільки під час свят, але цього недостатньо для спокутування вини.

У другому куплеті вірша «Є імена, і є такі дати» автор веде мову нащадках. Олександр Твардовський вірить, що славословья не зможуть затьмарити святу пам’ять про минуле, і вона буде передаватися з покоління в покоління. Нащадки можуть забути своїх предків, але імена і дати, освячені подвигами і любов’ю до Батьківщини повинні жити в них вічно.

Образ ліричного героя практично не проявляється, але читач може спостерігати за його настрій і ставлення до священних датами. Він говорить про них з трепетом і повагою, намагаючись передати таке ставлення і нащадкам.

Головне художнє засіб в аналізованому вірші – метафора. Метафоричні образи – дати та імена: «вони нетлінної сутності повні», «не заглушити їх пам’яті святої». Також метафори вживаються для донесення ідеї: «славословья гучна музика», «нас залишать за межею». Виразності сказаного надають піднесені епітети: сутність «нетлінна», пам’ять «свята».

Незважаючи на урочистість оповідання, композиція вірша А. Твардовського дуже проста. Воно складається з двох катренів з перехресною римою. Написано твір пятистопным ямбом, що підкреслює урочистий, піднесений настрій. Інтонація вірша рівна, без вигуків і питань, гармонійно поєднується з вмістом.

Вірш А. Твардовського «Є імена, і є такі дати» дивує поєднанням лаконізму і глибокого сенсу. Поет зумів довести, що славословье і довгі промови – зайве тих подій, які навіки запечалились в пам’яті і на сторінках історії народу.