Аналіз вірша Сурикова «Степ»

Без привільному степу неможливо уявити російську природу. До образу вільних просторів зверталися багато трудівників пера, не виняток і В. Суриков. У 1871 р. він написав вірш «Степ», яке досі вражає читачів самобутніми картинами природи.

Тема твору Івана Захаровича – атмосфера вільних просторів. Автор показує красу і самобутність степу, доводячи, що вона наповнює душу відчуттям свободи, а серце наповнює солодкою сумом і ностальгією.

Рядки вірша зображують степову природу. Ліричний герой описує відчуття, які відчуває людина, що їде по степу на коні. Щоб читач теж зміг вдатися цим емоціям, В. Суриков подає монолог від другої особи однини. Оповідач постійно рухається, тому пейзажна замальовка динамічна.

На початку шляху ліричному героєві здається, що він ніколи не доїде до краю степу. Він зауважує, що земний простір зливається з небом. Лазур розливає над степом тишу, а внизу чути лише шум густої трави. Подорожній знемагає від спеки, наповнює повітря.

Шалені коні несуть ліричного героя повз зелених курганів. І це не просто елемент пейзажної замальовки. Ця деталь символізує історії російського народу. Зелене море трави розрізають лише пара-трійка ів. А далі – знову трава, з якою грає вітер. Здається, пустун радіє, що на його шляху немає дерев. Ніщо не заважає йому гнати степові простори.

В останньому чотиривірші ліричний герой дозволяє собі зізнатися те, що приховує його серце. Посеред вільних просторів на нього накочує смуток. Про причини він не розповідає, тому кожен читач може зробити свій висновок. Можливо, смуток пов’язана з усвідомленням того, що людина не має такої свободи, як природа.

За змістом вірш Сурікова В. умовно ділиться на дві частини: пейзажна замальовка і лаконічне опис внутрішнього стану ліричного героя. Формальна композиція вірша – п’ять катренів з перехресною рифмовкой. Написані рядки четырехстопным хореем. Віршований розмір робить опису природи більш динамічними.

Для творчості Сурікова В. характерний мінімалізм у використанні художніх засобів, проте у «Степу» стежки є практично в кожному рядку. У творі переважають метафори: «стоїть вгорі, над степом, тиша німа», «як шумить трава густа, тільки вухо чує», «кургани… тікають ланцюгом». Набагато менше епітетів («нестерпна спека», «трава густа») та порівнянь («як шалені коні», «степ, як море»). У першому катрені для передачі непорушної тиші автор використовував плеоназм «тиша німа».

Інтонація вірша спокійна, без вигуків і питань. Вона підкреслює смуток ліричного героя і небесну тишу. Атмосферу вільних просторів допомагає передати алітерація. Наприклад, шум трави відтворюється за допомогою слів з приголосними «ш», «с»: «як шумить трава густа, тільки вухо чує».