Аналіз вірша Мережковського «Листопад»

Дмитро Мережковський – представник російського символізму, але деякі грані його творчості перебувають поза рамками цього напрямку. Наприклад, є у поета пейзажна лірика. Мережковський вважав, що якщо навчитися розмовляти з природою, можна дізнатися відповіді на багато питань, які споконвіку цікавлять людину. У 1894 році поет написав вірш «Листопад».

Тема твору – краса осіннього в’янення. Автор показує, що навіть похмурий час року може бути чарівним, він стверджує, що в шелесті в’янучих листя можна знаходити заспокоєння.

Ліричний герой спостерігає за осінніми змінами, він практично не помітний для читача. На перший план у вірші «Листопад» виступає пейзаж. Д. Мережковський створює панорамну картину, в якій неважко дізнатися російські простори. Авторський погляд охоплює все: небо, землю, ставок. В кожному елементі пейзажу він зауважує осінні зміни: повітря «мервый», верба «гола», вода замерзає, «гусне».

Особливу увагу поет приділяє місяцю, кажучи, що він «на шкоду». Небесне світило у вірші згадується двічі. Друге опис створено за допомогою уособлення: «місяць на збиток вмираючий лежить». Місяць слід розглядати в контексті символізму: він означає згасання, відмирання, тимчасове «вмирання» всього живого перед суворою зимою.

Двічі згадується і верба. Дерево вже скинуло свої листочки і тепер мерзне і чорніє. Чому Д. Мережковський вибрав саме вербу? Ця відповідь також потрібно шукати в символіці. Верба традиційно означає життєву силу і плодючість. У контексті аналізованого вірша «голу» вербу можна тлумачити так само, як і місяць «на шкоду».

Цікаво, що в рядках твору можна знайти всі чотири вірші: «повітря дзвінок, мертвий і чистий», «тихий ставок», «нерухома вода», «сяє небо, догорая». Таким чином, поет показує, що все в природі все гармонійно і взаємопов’язано. Догорающее небо і «втрачений рай», які з’являються в останній строфі, символізують цьогорічне літо.

У вірші «Листопад» Д. Мережковський використовує різні художні засоби. Найбільше в тексті метафор і епітетів. Метафори поет використовує для передачі всієї гами осіннього настрою: «повітря мертвий», «місяць… вмираючий лежить», «промінь не тремтить», небо догоряє. Епітети допомагають не тільки деталізувати і розфарбувати пейзаж, але і донести ідейне звучання: «блідий місяць», «нерухома вода», «промінь холодний», «чарівна земля», «недоступні поля». Порівняння Д. Мережковський використовує тільки в останньому куплеті.

Аналізований твір складається з чотирьох катренів з перехресною римою. Кожне чотиривірш присвячено якогось елементу природи, тому вони нагадують пазли, складові панорамне полотно. Вірш «Листопад» написано двустопным анапестом. Трехсложная строфа дозволяє уповільнити ритм і передати атмосферу осені.

Вірш Д. Мережковського «Листопад» демонструє вміння автора синтезувати традиції пейзажної лірики і особливості символізму.