Аналіз вірша Майкова «Поле зыблется квітами…»

Вірші А. Майкова прості і одночасно витончені, за що їх і люблять читачі. Невимушені рядки наповнюють душу світлом, дарують радість і надію. Поет умів тонко відчувати природу і знаходити в ній схожості з людиною, що проявилося і у вірші «Поле зыблется квітами». Воно було створене в 1857 році, коли Аполлон Миколайович уже був відомий в літературних колах.

Тема вірша – молодість і молоді надії, поруч з нею розвиваються пейзажні мотиви. Автор стверджує, що світлі молоді надії дають людині крила для життєвого польоту. Також він показує, що треба вміти бачити красу природи, щоб наповнювати серце радістю. У контексті зазначених тим з’являється і мотив єдності людини і природи.

У центрі вірша кілька образів – ліричний герой, жайворонок та молоді надії. Починається воно прекрасним літнім краєвидом, який ми бачимо очима ліричного героя. Перед нами поле, усипане квітами і небо випромінююче світло. В небесній блакиті лунають пісні жайворонка. Герой намагається розгледіти співака, але погляд «тоне в блиску півдня». Образ жайворонка символічний, він тлумачиться як єднання неба і землі, а в деяких культурах – як юнацькі пориви, радість.

Далі проводиться паралель між пейзажною замальовкою і надіями молодих людей. Незважаючи на те, що надії – абстрактний образ, автор описує його досить детально. Надії, вітають серце ліричного героя, лунають голоси, але побачити їх не вдається. Все як з піснею жайворонка: почути її можна, а от пташку розгледіти дуже важко. Ліричному героєві залишається тільки звертати погляд до неба і намагатися зрозуміти голосу.

Ліричний герой зливається з образом автора, виражає його внутрішній стан. У період написання вірша Аполлон Миколайович дійсно був сповнений надій на світле майбутнє: він уже кілька років прожив у шлюбі, будував кар’єру в Міністерстві фінансів.

Вірш А. Майкова «Поле зыблется квітами» складається з трьох катренів з перехресною рифмовкой. По два рядки в четверостишьях не об’єднуються римою, але їх созвучью сприяє плавне ритмічна організація. Твір можна розділити на дві смислові частини: пейзажна замальовка, розповідь про молодих надіях. Віршовий розмір – чотиристопний ямб.

Образи, створені у вірші метафоричні, тому метафора грає в ньому головну роль: «в небі плинуть хвилі світла», «жайворонків пенья блакитні безодні повні», «надії молоді тішать серце мені привітом». Епітети доповнюють пейзажну замальовку і роздуми ліричного героя: «весняні жайворонки», «надії молоді». Порівняння А. Майков не використовує. Цікавий інтонаційний малюнок вірша. В строфах багато обірваних конструкцій. Вони виражають задума героя, відтворюють благодатну атмосферу.

«Поле зыблется квітами» А. Майкова – гармонійне сплетіння пейзажних і філософських мотивів, які знайшли втілення у прекрасних метафоричных образах.