Аналіз вірша Державіна «Снігур»

Вірш «Снігур» було написано в 1800 році після смерті Суворова. Гавриїл Державін познайомився полководцем в 70-х роках, і незабаром між ними зав’язалася міцна дружба. Поет бачився з Суворовим в останні дні перед смертю, смерть одного справила на нього сильне враження. Відомо, що у Державіна будинку жив снігур, вмів співати одне коліно військового маршу. Коли той після смерті Суворова повернувся додому, птах своїм співом надихнула на написання твору «Снігур».

Вірш належить до классицистическому жанру оди, але Державін дозволяє собі відійти від загальноприйнятих канонів. Він пише вірш на громадянську тему (смерть полководця, війна Росії і Франції»), надаючи йому глибоко особисте звучання. Автор показує роль цього великого людини у війні, його вміння отримувати перемогу, маючи лише «купкою росіян».

Ключовий образ оди «Снігур» – Суворов, але також не можна залишити без уваги образ ліричного героя і образи-символи, що допомагає розкрити тему та ідею. Уже з першої строфи твору читач дізнається, що Суворов помер, про це ліричний герой проголошує купою схвильованих риторичних питань, завершуючи цю тираду короткою характеристикою полководця: «Північні громи в труні лежать». Далі Державін Р. характеризує героя, вживаючи лексику книжкову (рать, низлагать, славний чоловік) і розмовну (сухарі, шкапа, пильнувати). Цим він порушує догми класицизму, але зате домагається правдивого портрета, зітканого з фактів. Про характер говориться коротко, але досить повно: «Бути скрізь першим мужність у суворій; // Жартами заздрість, злобу багнетом, // Рок низлагать молитвою і богом; // Скиптры даючи, зватися рабом».

Ліричний герой зливається воєдино з автором, але він губиться між рядків, висуваючи наперед образ Суворова. Тим не менш, чітко видно ставлення ліричного героя до друга, його розпач. Для того, щоб висловити останнє, поет будує практично весь вірш з питальних речень. Іноді ліричний герой схожий на дитину, яка втратила батьків і не знає, що робити далі. Але масштаби втрати набагато більше, адже від неї буде страждати весь народ: «Хто перед є раттю буде, палаючи,… // З жменею росіян все перемагати?».

В оді фігурують яскраві образи-символи снігура та флейти. Снігур в російській культурі символізує чистоту, зиму, а ще в народі його вважають захисником, який рятував тих, хто заблукав у снігових пустелях. Флейта ж – військовий інструмент, який на мові символів означає тривогу і сплеск емоцій. Символічне звучання обох образів співзвучно теми та ідеї вірша.

Створити образ сильної духом полководця дозволяють художні засоби: метафори («північний громи в труні лежать», «левине серце», крила орлині»), епітети (сильний, хоробрий, швидкий Суворов», «славний муж»). За допомогою тропів виражається любов до Суворову не лише Р. Державіна, але і всього народу.

З точки зору композиції порушені вимоги жанру оди. Замість десятистрочных строф автор використовує шестистрочные. В перших чотирьох рядках рима перехресна, останні два нерифмованные. Віршований розмір – дольник (проміжна форма між силабо-тонічної і тонічної системою).

«Снігур» Р. Державіна – ода, але класичні норми в ній не дотримані із-за особливостей теми, ідеї і мотивів створення вірша.