Аналіз вірша Державіна «Розлука»

Вірш Р. Державіна «Розлука» ввійшло у збірку любовної поезії «Анакреонтичні пісні», який був виданий незадовго до смерті поета. Відомо, що Гавриїл Романович був у шлюбі два рази. Його подружжю присвячені більш пізні поезії, але аналізований вірш був написаний в 1776 році. Дослідники припускають, що він присвячений одній з офіцерських дружин, адже 1762-1777 рр. Державін Р. служив в Преображенському полку. Проте, документальних підтверджень цього факту немає.

Тема вірша – розлука з коханою. Автор висловлює всю гіркоту розлуки, показує, як важко відпустити рідної людини. Державін зображує не ті почуття, які людина переживає після розлуки, а ті, що проявляються під час неї. Таким нехитрим прийомом автор підсилює емоційний фон вірші, наближає читача до свого особистого життя.

Ключове місце у вірші займає ліричний герой зливається з автором. Повного сприяє з’єднанню розповідь від першої особи. Ліричний герой постає перед читачем у скорботі, він обливається сльозами так, що не може навіть слова вимовити. За нього говорить серце, висловлюючи потік емоцій лише одним словом «прости». Це настрій пронизує весь твір. Цікаво, що саму кохану автор не описує, не говорить про її красу, з чого можна зробити висновок, що він любить не за зовнішність.

Зміст вірша «Розлука» чітко ділиться на три частини. У першій поет описує свій внутрішній стан. У другій частині переходить до фізичних відчуттів (ліричний герой «цілує» кохану, не маючи сили відірватися від неї»), але вже через пару рядків повертається до духовного, кажучи, що віддає улюбленій свою душу і виймає з неї її.

Твір не рясніє художніми засобами, автор використовує тільки метафори, але всі вони стосуються психо-емоційної сфери: «обливаючись сльозами, скорботи не можу знести», «серцем кажу прости», «тобі душу віддаю», «душу взяти з собою свою». Скромність у використанні тропів не робить вірш біднішими, адже це говорить про те, що автор наскільки схвильований, що не має сил для прикраси рядків пишними епітетами і порівняннями.

Композиція вірша «Розлука» відповідає змісту. Твір складається з трьох катренів з перехресною римою. Здається, що поет не замислюється про художній досконалості, римуючи у другому катрені два однакових слова («тебе-тебе»). Як бачимо, будова твору так само просто, як і набір тропів. Але і ця простота тільки підсилює ідею. Віршований розмір – двухстопный анапест. Ритмічна організація уповільнює темп вірша, передаючи переживання автора. Інтонація вірша змінюється. У першій строфі ліричний герой говорить плутано, нервово, але вже в наступних переходить до спокійного тону, розуміючи неминучість втрати.

Твір «Розлука» належить до ранньої лірики Державіна, тому воно не відрізняється художньою красою, оригінальністю художніх засобів. Тим не менше, воно наскільки дорого автору, що той публікує його в збірнику поряд з більш пізніми і більш досконалими віршами.