Аналіз вірша Бродського «Самотність»

У 1959 році І. Бродський пише вірш отворение «Самотність», що цілком пояснюється особистими мотивами. Поет відчув себе ізгоєм суспільства ще в 19-річному віці. Тоді його відмовлялися друкувати в газетах і журналах із-за ідей, що суперечать пропаганді влади. В особистому житті він теж не раз розчаровувався. В аналізованих вірші автор намагається зрозуміти самого себе і навколишній світ, залишившись наодинці з собою.

Тема вірша – самотність і пізнання світу в цьому стані. Автор стверджує, що лише в самоті людина здатна тверезо поміркувати над «ідеями, гіпотезами і творами мистецтва». Тим не менш, він показує і те, що своїми роздумами краще ні з ким не ділитися, набагато безпечніше «віддатися даності». В ідейному звучанні легко впізнається епоха Бродського, коли думки, що суперечать режиму, були покарані.

Головну роль у творі «Самотність» грає ліричний герой, але читач розуміє, що цей образ – одне ціле з автором. У перших рядках описується стан нічного самотності, принадність якого – незалежність від людства та ідей. У цей час людина повністю вільний і може виражати протиріччя навіть канонічним гіпотез, наприклад теорії «зачаття Мадонною сина Ісуса».

Ліричний герой різко обриває свою думку про незалежність думок і говорить про те, що «краще поклонятися даності». Цю істину він твердить протягом двох наступних строф, не приховуючи іронії над власними словами. У цих куплетах ліричний герой звертається до другого особі, що можна тлумачити як розмова з самим собою і як розмову з читачем. В останніх рядках розставляють всі точки над «і». Автор робить зовсім прозорі натяки на те, що сліпо покланяться даності – не найкраща ідея. Це хоч і «послужить перилами», але вони не будуть відрізнятися особливою чистотою. Скористатися ними зможе лише той, хто не погребує «хромающими істинами» і «брудними перилами» для того для утримання рівноваги. Все ж натяки – не наказ, тому вибір шляху залишається за читачем.

Для розкриття теми і донесення ідеї В. Бродський використовує художні засоби. Твір повністю метафорична. Автор відображає психічні і суспільні процеси, як речі побуту (даність послужить «перилами», даність з «високими могилами») або олюднює їх (нічний самотність «плює на людство», «…втрачає рівновагу твоє втомлене свідомість»). Більш насиченим в емоційному та ідейному плані роблять вірш епітети (могили «глибокі», дороги «широкі», «пильні»). Традиційні епітети, але контекст надає їм оригінальності.

Вірш І. Бродського складається з трьох куплетів з різною кількістю рядків, перехресна рима чергується з паралельною. Віршований розмір – хорей, рядки не відрізняються стрункістю (є двох-, трьох – і четырехстопные). Композиція і ритмічна організація підпорядковані змістом вірша.

Не дивлячись на те, що вірш «Самотність» було написано 19-річним юнаком, за змістом і художньої оригінальності воно не поступається творам більш досвідчених майстрів пера.